HOTĂRÎRE nr. 90 din 31 ianuarie 1991privind unele măsuri pentru motivatia consumatorilor în utilizarea raţională a gazelor naturale, energiei electrice şi termice
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 4 februarie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se interzice depăşirea de către agenţii economici a cantităţilor contractate de gaze naturale, energie electrica şi termica. (2) În situaţiile depăşirii cantităţilor contractate se vor aplica penalităţi conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărîre. (3) Pentru situaţiile în care posibilităţile de producere nu mai permit alimentarea agenţilor economici depasitori se va trece la sistarea furnizarii, cu preaviz de 5 zile.  +  Articolul 2Pentru reducerea consumurilor de gaze naturale, energiei electrice şi termice faţă de cantităţile contractate, furnizorii vor acorda agenţilor economici bonificatii de un procent din preţurile aprobate pentru fiecare procent de reducere a consumului.  +  Articolul 3 (1) Agenţii economici care dispun de resurse valutare proprii pot contracta din import - în vederea realizării de produse suplimentare pentru export în valută sau pentru produse pentru piaţa interna cu decontare numai în lei - prin intermediul furnizorilor, cantităţi suplimentare de gaze naturale şi energie electrica faţă de cele stabilite prin contractele încheiate în limita balantelor materiale. (2) Costul de facturare către agenţii economici, care contractează în condiţiile alin. (1), va cuprinde costurile în valută, precum şi cheltuielile pentru transport şi distribuţie ale furnizorilor, calculate în lei.  +  Articolul 4Penalităţile încasate prin aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2), diminuate cu bonificatiile acordate conform cu art. 2, se vărsa la bugetul statului pentru completarea bugetului Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, urmînd a fi utilizate exclusiv în vederea finanţării proiectelor aprobate de către Ministerul Resurselor şi Industriei pentru reducerea consumurilor energetice, substituirea de hidrocarburi şi extinderea folosirii resurselor neconventionale de energie. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  AnexăPENALITĂŢIpentru cantităţile de gaze naturale, energie electrica şi termica consumate suplimentar peste cele contractate zilnic, lunar sau trimestrial conform balantelor aprobate ---------