RECTIFICARE nr. 18 din 16 aprilie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 24 aprilie 2014, se face următoarea rectificare:- la art. 13, în loc de: "... se transmit, cu plată, în domeniul public al statului şi ..." se va citi: "... trec în domeniul public al statului şi ...".----