RECTIFICARE nr. 489 din 28 decembrie 2006referitoare la forma republicată a Legii nr. 489/2006
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 26 mai 2014    La forma republicată a Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 21 martie 2014, se fac următoarele rectificări:- la art. 14 alin. (3), art. 17 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (1), art. 41 alin. (2) lit. d), art. 48 alin. (1) şi art. 49 alin. (2) şi (3), în loc de: "... Ministerului Culturii..." se va citi: "... Secretariatului de Stat pentru Culte...";- la art. 18 formula introductivă, art. 19 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi art. 37 teza a II-a, în loc de: "... Ministerul Culturii..." se va citi: "... Secretariatul de Stat pentru Culte...".-------