ORDIN nr. 3.483 din 15 mai 2014pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 16 mai 2014    În baza prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 701 din 20 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 15 mai 2014.Nr. 3.483.  +  Anexa -----(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.219/2010)---------------------------------------LISTAexamenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelorlingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şiechivalate cu proba de evaluare a competenţeilingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată peparcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat1. Limba engleză ┌────┬────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┐ │Nr. │Denumirea examenului│Abreviere│Notare/│Punctaj/ │Instituţia/ │ │crt.│ │ │nivel │nivel/ │Organizaţia care │ │ │ │ │ │condiţii │eliberează │ │ │ │ │ │minim(e) │certificatul/ │ │ │ │ │ │pentru │diploma/ │ │ │ │ │ │recunoaştere │administrează │ │ │ │ │ │şi echivalare│examenul │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 1.│Preliminary English │PET │B1 │Promovat │ │ │ │Test/PET for SCHOOLS│ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤University of │ │ 2.│First Certificate in│FCE │B2 │Promovat │Cambridge - │ │ │English/First │ │ │ │Cambridge English │ │ │Certificate in │ │ │ │Language │ │ │English for SCHOOLS │ │ │ │Assessment/former │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤University of │ │ 3.│Certificate in │CAE │C1 │Promovat │Cambridge - │ │ │Advanced English │ │ │ │English for │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤Speakers of Other │ │ 4.│Certificate of │CPE │C2 │Promovat │Languages │ │ │Proficiency in │ │ │ │Examinations │ │ │English │ │ │ │(Cambridge ESOL) │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤www. │ │ 5.│Business English │ │ │ │cambridgeenglish. │ │ │Certificate │ │ │ │org/British │ │ │- Preliminary │BEC │B1 │Promovat │Council România │ │ │- Vantage │ │B2 │Promovat │ │ │ │- Higher │ │C1 │Promovat │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 6.│International │IELTS │Punctaj│4-4,5 │British Council │ │ │English Language │ │0-9 │puncte B1 │România; Cambridge│ │ │Testing System │ │ │5,0-6,0 │English Language │ │ │ │ │ │puncte B2 │Assessment; IELTS │ │ │ │ │ │6,5-7,0 │Australia │ │ │ │ │ │puncte C1 │www.ielts.org │ │ │ │ │ │7,5-9,0 │ │ │ │ │ │ │puncte C2 │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 7.│Test of English as a│TOEFL │Reading│57-86 puncte │Educational │ │ │Foreign Language - │(iBT) │0-30 │B1 │Testing Service │ │ │Internet-based Tests│ │Listen-│86-109 puncte│(ETS) │ │ │ │ │ing: │B2 │www.ets.org │ │ │ │ │0-30 │110-120 │ │ │ │ │ │Speak- │puncte C1 │ │ │ │ │ │ing: │ │ │ │ │ │ │0-30 │ │ │ │ │ │ │Writing│ │ │ │ │ │ │0-30 │ │ │ │ │ │ │Total: │ │ │ │ │ │ │0-120 │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 8.│Test of English for │TOEIC │Listen-│Listening: │Educational │ │ │International │ │ing: │- minimum 275│Testing Service │ │ │Communication │ │5-495 │puncte - B1 │(ETS) www.ets.org │ │ │ │ │Reading│- minimum 400│ │ │ │ │ │5- 495 │puncte - B2 │ │ │ │ │ │Speak- │- minimum 490│ │ │ │ │ │ing: │puncte - C1 │ │ │ │ │ │0-200 │Reading: │ │ │ │ │ │Writ- │- minimum 275│ │ │ │ │ │ing: │puncte - B1 │ │ │ │ │ │0-200 │- minimum 385│ │ │ │ │ │ │puncte - B2 │ │ │ │ │ │ │- minimum 455│ │ │ │ │ │ │puncte - C1 │ │ │ │ │ │ │Speaking: │ │ │ │ │ │ │- minimum 120│ │ │ │ │ │ │puncte - B1 │ │ │ │ │ │ │- minimum 160│ │ │ │ │ │ │puncte - B2 │ │ │ │ │ │ │- minimum 200│ │ │ │ │ │ │puncte - C1 │ │ │ │ │ │ │Writing: │ │ │ │ │ │ │- minimum 120│ │ │ │ │ │ │puncte - B1 │ │ │ │ │ │ │- minimum 150│ │ │ │ │ │ │puncte - B2 │ │ │ │ │ │ │- minimum 200│ │ │ │ │ │ │puncte - C1 │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 9.│London Chamber of │ │ │Au fost │ │ │ │Commerce and │ │B1 │evaluate │ │ │ │Industry │LCCI │B2 │toate cele 4 │ │ │ │International │ELSA │C1 │competenţe şi│ │ │ │Qualifications - │ │ │a fost │ │ │ │English Language │ │ │obţinut │ │ │ │Skills Assessment │ │ │punctajul │ │ │ │ │ │ │minim, după │ │ │ │ │ │ │cum urmează: │ │ │ │ │ │ │Listening, │ │ │ │ │ │ │Reading, │ │ │ │ │ │ │Writing, │Education │ │ │ │ │ │Speaking = │Development │ │ │ │ │ │minimum │International │ │ │ │ │ │25 puncte │(EDI)/ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤www.lcciromania. │ │ 10.│London Chamber of │ │ │Au fost │ro │ │ │Commerce and │LCCI │ │evaluate │ │ │ │Industry │JETSET │ │toate cele 4 │ │ │ │International │- Level 4│B1 │competenţe şi│ │ │ │Qualifications - │- Level 5│B2 │a fost │ │ │ │Junior English Test,│- Level 6│C1 │obţinut │ │ │ │Senior English Test │ │ │punctajul │ │ │ │ │ │ │minim, după │ │ │ │ │ │ │cum urmează: │ │ │ │ │ │ │Listening, │ │ │ │ │ │ │Reading, │ │ │ │ │ │ │Writing, │ │ │ │ │ │ │Speaking = │ │ │ │ │ │ │minimum │ │ │ │ │ │ │25 puncte │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 11.│London Chamber of │ │ │Au fost │Education │ │ │Commerce and │LCCI │ │evaluate │Development │ │ │Industry │EfB - │ │toate cele │International │ │ │International │Level 1 │B1 │4 competenţe │(EDI)/ │ │ │Qualifications - │EfB - │ │şi a fost │www.lcciromania.ro│ │ │English for Business│Level 2 │B2 │obţinut │ │ │ │ │EfB - │ │punctajul │ │ │ │ │Level 3 │C1 │minim, după │ │ │ │ │ │ │cum urmează: │ │ │ │ │ │ │Listening, │ │ │ │ │ │ │Reading, │ │ │ │ │ │ │Writing, │ │ │ │ │ │ │Speaking = │ │ │ │ │ │ │minimum │ │ │ │ │ │ │25 puncte │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 12.│TRINITY Integrated │TRINITY │ISE │Promovat │TRINITY College │ │ │Skills in English │ISE │I B1 │ │London │ │ │ │ │ISE │Promovat │ │ │ │ │ │II B2 │ │ │ │ │ │ │ISE │Promovat │ │ │ │ │ │III C1 │ │ │ │ │ │ │ISE │Promovat │ │ │ │ │ │IV C2 │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 13.│Examenele ECL │ECL │Inde- │Promovat │European │ │ │ │ │pendent│ │Consortium for the│ │ │ │ │User - │ │Certificate of │ │ │ │ │B1 │ │Attainment in │ │ │ │ │Inde- │Promovat │Modern Languages/ │ │ │ │ │pendent│ │Centrul de Limbi │ │ │ │ │User - │ │Străine al │ │ │ │ │B2 │ │Universităţii din │ │ │ │ │Profi- │Promovat │Bucureşti │ │ │ │ │cient │ │ │ │ │ │ │User - │ │ │ │ │ │ │C1 │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 14.│City and Guilds │The │B1-C2 │Promovat │City and Guilds of│ │ │International │Interna- │ │ │London Institute │ │ │English for Speakers│tional │ │ │ │ │ │of Other Languages │ESOL │ │ │ │ │ │ │Diploma │ │ │ │ │ │ │(IESOL) │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 15.│Basic Communication │BCCE │B1 │Promovat │Hellenic American │ │ │Certificate in │ │ │ │University, │ │ │English │ │ │ │New Hampshire/ │ │ │ │ │ │ │CITE România │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 16.│Examination for the │ECCE │B2 │Promovat │Cambridge Michigan│ │ │Certificate of │ │ │ │Language │ │ │Competency in │ │ │ │Assessments, │ │ │English │ │ │ │Michigan/CITE │ │ │ │ │ │ │România │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 17.│Advanced Level │ALCE │C1 │Promovat │Helenic American │ │ │Certificate in │ │ │ │University, New │ │ │English │ │ │ │Hampshire/CITE │ │ │ │ │ │ │România │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 18.│Examination for the │ECPE │C2 │Promovat │Cambridge Michigan│ │ │Certificate of │ │ │ │Language │ │ │Proficiency in │ │ │ │Assessments, │ │ │English │ │ │ │Michigan/CITE │ │ │ │ │ │ │România │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 19.│Ascentis Anglia ESOL│Ascentis │B1-C2 │Promovat │Anglia Examination│ │ │ │Anglia │ │ │Syndicate Limited/│ │ │ │ESOL │ │ │S.C. Eurolink │ │ │ │ │ │ │College - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │România │ └────┴────────────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘2. Limba franceză ┌────┬────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┐ │Nr. │Denumirea examenului│Abreviere│Notare/│Punctaj/ │Instituţia/ │ │crt.│ │ │nivel │nivel/ │Organizaţia care │ │ │ │ │ │condiţii │eliberează │ │ │ │ │ │minim(e) │certificatul/ │ │ │ │ │ │pentru │diploma/ │ │ │ │ │ │recunoaştere │ │ │ │ │ │ │şi echivalare│ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 1.│Diplome d'etudes en │DELF │B1 │Promovat │Centre │ │ │langue francaise │ │B2 │Promovat │international │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤d'etudes │ │ 2.│Diplome approfondi │DALF │C1 │Promovat │pedagogiques │ │ │de langue francaise │ │C2 │Promovat │(CIEP) - Ministere│ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤de l'Education │ │ 3.│Test de connaissance│TCF │A1-C2 │B1 │Nationale │ │ │du francais │ │ │ │www.ciep.fr │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 4.│Test d'evaluation du│TEF │A1-C2 │B1 │Chambre de │ │ │francais │ │ │ │Commerce et │ │ │ │ │ │ │d'Industrie de │ │ │ │ │ │ │Paris (CCIP) │ │ │ │ │ │ │www.fda.ccip.fr │ └────┴────────────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘3. Limba germană ┌────┬────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┐ │Nr. │Denumirea examenului│Abreviere│Notare/│Punctaj/ │Instituţia/ │ │crt.│ │ │nivel │nivel/ │Organizaţia care │ │ │ │ │ │condiţii │eliberează │ │ │ │ │ │minim(e) │certificatul/ │ │ │ │ │ │pentru │diploma/ │ │ │ │ │ │recunoaştere │ │ │ │ │ │ │şi echivalare│ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 1.│Das Deutsche │DSD 2 │B2-C1 │B2 │Standige Konferenz│ │ │Sprachdiplom der │ │ │ │der Kultusminister│ │ │Kultusministerkonfe-│ │ │ │der Lander in der │ │ │renz (Zweite Stufe) │ │ │ │Bundesrepublik │ │ │ │ │ │ │Deutschland │ │ │ │ │ │ │(Kultusminister- │ │ │ │ │ │ │konferenz; KMK) │ │ │ │ │ │ │www.kmk.org │ │ │ │ │ │ │http://www. │ │ │ │ │ │ │auslandsschulwesen│ │ │ │ │ │ │.de │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 2.│Das Deutsche │DSD 1 │B1 │B1 │Standige Konferenz│ │ │Sprachdiplom der │ │ │ │der Kultusminister│ │ │Kultusministerkonfe-│ │ │ │der Lander in der │ │ │renz (Erste Stufe) │ │ │ │Bundesrepublik │ │ │ │ │ │ │Deutschland │ │ │ │ │ │ │(Kultusminister- │ │ │ │ │ │ │konferenz; KMK) │ │ │ │ │ │ │www.kmk.org │ │ │ │ │ │ │http://www. │ │ │ │ │ │ │auslandsschulwesen│ │ │ │ │ │ │.de │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 3.│Das Osterreichische │OSD │B1 │Promovat │Bundesministerium │ │ │Sprachdiplom Deutsch│ │ │ │fur Unterricht, │ │ │- Zertifikat Deutsch│- / │ │ │Kunst und Kultur │ │ │fur Jugendliche │ │ │ │(BMUKK) │ │ │- Zertifikat Deutsch│- ZD │B2 │Promovat │www.osd.at │ │ │- Mittelstufe │- MD │B2 │Promovat │www.bmukk.gv.at │ │ │Deutsch │ │ │ │ │ │ │- Oberstufe Deutsch │- / │C1 │Promovat │ │ │ │- Wirtschaftssprache│- / │C2 │Promovat │ │ │ │Deutsch │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 4.│Goethe - Zertifikat │ZDj │B1 │Promovat │Goethe-Institut │ │ │B1: Zertifikat │ │ │ │www.goethe.de/ │ │ │Deutsch fur │ │ │ │pruefungen │ │ │Jugendliche │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │ │ 5.│Goethe - Zertifikat │ZD │B1 │Promovat │ │ │ │B1: Zertifikat │ │ │ │ │ │ │Deutsch │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │ │ 6.│Goethe - Zertifikat │- │B2 │Promovat │ │ │ │B2 │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │ │ 7.│Zertifikat Deutsch │ZDfB │B2 │Promovat │ │ │ │fur den Beruf │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │ │ 8.│Goethe - Zertifikat │ZMP │C1 │Promovat │ │ │ │C1: Zentrale │ │ │ │ │ │ │Mittelstufenprufung │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │ │ 9.│Prufung │PWD │C1 │Promovat │ │ │ │Wirtschaftsdeutsch │ │ │ │ │ │ │International │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │ │ 10.│Goethe - Zertifikat │ZOP │C2 │Promovat │ │ │ │C2: Zentrale │ │ │ │ │ │ │Oberstufenprufung │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │ │ 11.│Kleines Deutsches │KDS │C2 │Promovat │ │ │ │Sprachdiplom │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │ │ 12.│Groâes Deutsches │GDS │C2+ │Promovat │ │ │ │Sprachdiplom │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 13.│Der Test Deutsch als│TestDaF │B2 - C1│B2 │TestDaF-Institut │ │ │Fremdsprache │ │ │ │www.testdaf.de │ └────┴────────────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘4. Limba italiană ┌────┬────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┐ │Nr. │Denumirea examenului│Abreviere│Notare/│Punctaj/ │Instituţia/ │ │crt.│ │ │nivel │nivel/ │Organizaţia care │ │ │ │ │ │condiţii │eliberează │ │ │ │ │ │minim(e) │certificatul/ │ │ │ │ │ │pentru │diploma/ │ │ │ │ │ │recunoaştere │ │ │ │ │ │ │şi echivalare│ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 1.│Certificazione di │ │ │ │Universita per │ │ │Italiano come Lingua│ │ │ │Stranieri di Siena│ │ │Straniera │ │ │ │www.unistrasi.it │ │ │- Livello Uno │CILS │B1 │Promovat │ │ │ │- Livello Due │ │B2 │Promovat │ │ │ │- Livello Tre │ │C1 │Promovat │ │ │ │- Livello Quatro │ │C2 │Promovat │ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 2.│Certificazione della│CELI 2 │B1 │Promovat │Universita per │ │ │lingua italiana │CELI 3 │B2 │Promovat │Stranieri di │ │ │ │CELI 4 │C1 │Promovat │Perugia │ │ │ │CELI 5 │C2 │Promovat │www.cvcl.it │ └────┴────────────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘5. Limba spaniolă ┌────┬────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┐ │Nr. │Denumirea examenului│Abreviere│Notare/│Punctaj/ │Instituţia/ │ │crt.│ │ │nivel │nivel/ │Organizaţia care │ │ │ │ │ │condiţii │eliberează │ │ │ │ │ │minim(e) │certificatul/ │ │ │ │ │ │pentru │diploma/ │ │ │ │ │ │recunoaştere │ │ │ │ │ │ │şi echivalare│ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 1.│Diploma de Espanol │ │ │ │Ministerio de │ │ │como Lengua │ │ │ │Educacion - │ │ │Extranjera │DELE │ │ │Instituto │ │ │- Diploma de Espanol│- B1 │B1 │Promovat │Cervantes │ │ │Nivel B1 (Inicial) │ │ │ │http://diplomas. │ │ │- Diploma de Espanol│- B2 │B2 │Promovat │cervantes.es │ │ │Nivel B2 │ │ │ │ │ │ │(Intermedio) │ │ │ │ │ │ │- Diploma de Espanol│- C1 │C1 │Promovat │ │ │ │Nivel C1 │ │ │ │ │ │ │- Diploma de Espanol│- C2 │C2 │Promovat │ │ │ │Nivel C2 (Superior) │ │ │ │ │ └────┴────────────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘6. Limba portugheză ┌────┬────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┐ │Nr. │Denumirea examenului│Abreviere│Notare/│Punctaj/ │Instituţia/ │ │crt.│ │ │nivel │nivel/ │Organizaţia care │ │ │ │ │ │condiţii │eliberează │ │ │ │ │ │minim(e) │certificatul/ │ │ │ │ │ │pentru │diploma/ │ │ │ │ │ │recunoaştere │ │ │ │ │ │ │şi echivalare│ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 1.│Diploma Elementar de│DEPLE │B1 │Promovat │Ministerio da │ │ │Portugues Lingua │ │ │ │Educacao - Centro │ │ │Estrangeira │ │ │ │de Avaliacao de │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤Portugues Lingua │ │ 2.│Diploma Intermedio │DIPLE │B2 │Promovat │Estrangeira (CAPLE│ │ │de Portugues Lingua │ │ │ │- Faculdade de │ │ │Estrangeira │ │ │ │Letras da │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤Universidade de │ │ 3.│Diploma Avancado de │DAPLE │C1 │Promovat │Lisboa │ │ │Portugues Lingua │ │ │ │www.fl.ul.pt/ │ │ │Estrangeira │ │ │ │unidades/centros/ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┤caple │ │ 4.│Diploma │DUPLE │C2 │Promovat │ │ │ │Universitario de │ │ │ │ │ │ │Portugues Lingua │ │ │ │ │ │ │Estrangeira │ │ │ │ │ └────┴────────────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘7. Limba japoneză ┌────┬────────────────────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┐ │Nr. │Denumirea examenului│Abreviere│Notare/│Punctaj/ │Instituţia/ │ │crt.│ │ │nivel │nivel/ │Organizaţia care │ │ │ │ │ │condiţii │eliberează │ │ │ │ │ │minim(e) │certificatul/ │ │ │ │ │ │pentru │administrează │ │ │ │ │ │recunoaştere │examenul │ │ │ │ │ │şi echivalare│ │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ ├────┼────────────────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤ │ 1.│Japanese Language │JLPT │N3-B1 │Promovat │Asociaţia │ │ │Proficiency Test │ │N2-B2 │Promovat │Profesorilor de │ │ │ │ │N1-C1 │Promovat │Limbă Japoneză din│ │ │ │ │ │ │România │ └────┴────────────────────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘-----