ORDIN nr. 515 din 8 mai 2014privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 14 mai 2014    Văzând Referatul de aprobare nr. NB 2.713/2014 al Direcţiei de strategii şi politici în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 576 din 8 aprilie 2014, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 22.626 din 9 aprilie 2014,având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 12 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiinţată în Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. Sibiu, pentru punctul de lucru Clinica Polisano - Centrul de fertilizare in vitro, situat în municipiul Bucureşti, str. Mircea Eliade nr. 18, sectorul 1, are următoarea componenţă:- membri titulari: a) dr. Trestioreanu Raluca; b) psiholog Pătru Alina; c) dr. Liţu Marius;- membri suplinitori: a) dr. Rădulescu Cristian; b) psiholog Briceag Felicia; c) dr. Stoicescu Emanuil."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de statBucureşti, 8 mai 2014.Nr. 515.------