ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 18 septembrie 1998pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 22 septembrie 1998    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICTermenul prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 27 iunie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 195/1997, se proroga până la data de 30 iunie 1999.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul industriei şi comerţului,Radu Berceanu----------