HOTĂRÂRE nr. 345 din 30 aprilie 2014pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 8 mai 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 29 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul transporturilor,Dan-Coman ŞovaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 30 aprilie 2014.Nr. 345.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 24/2013)Numărul maxim de posturi = 463, exclusiv demnitariişi posturile aferente cabinetului ministruluiSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Transporturilor*Font 8*                                     ┌──────────┐                                     │ MINISTRU │                                     └────┬─────┘   ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐   │CABINETUL MINISTRULUI├────────────────┼─────────────────────┤SERVICIUL PROBLEME│   └─────────────────────┘ │ │ SPECIALE │   ┌─────────────────────┐ │ └──────────────────┘   │ SERVICIUL AUDIT ├────────────────┤   └─────────────────────┘ │                                          │ ┌──────────────────────┐   ┌─────────────────────┐ │ │DIRECŢIA COMUNICARE ŞI│   │ CORPUL DE CONTROL *)├────────────────┼─────────────────────┤RELAŢII CU SINDICATELE│   └─────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                                          │       ┌─────────────────────┬────────────┼─────────────────────────┬────────────────────┐┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ │ │ ││SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │ ┌────────┴───────┐ ┌─────────┴─────────┐├────────────────┤ ├────────────────┤ │ │SECRETAR DE STAT│ │SUBSECRETAR DE STAT││ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │ ├────────────────┤ └─────────┬─────────┘│SECRETARULUI DE │ │SECRETARULUI DE │ │ │ CABINETUL │ ││ STAT │ │ STAT │ │ │SECRETARULUI DE │ ┌─────────┴─────────┐└────────────────┘ └────────────────┘ │ │ STAT │ │SERVICIUL SITUAŢII │                                          │ └────────────────┘ │ DE URGENŢĂ │                                          │ └───────────────────┘                                          │                                   ┌──────┴─────────┐ ┌────────────────┐   ┌────────────────┐ │SECRETAR GENERAL│ │SECRETAR GENERAL│   │SECRETAR GENERAL├──────────────┤ ADJUNCT ├─────────────┤ ADJUNCT │   │ ADJUNCT │ └──────┬─────────┘ └────────────────┘   └────────────────┘ │                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ DIRECŢIA FEROVIARĂ │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ DIRECŢIA TRANSPORT │                                          │ │ RUTIER │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ DIRECŢIA TRANSPORT │                                          │ │ NAVAL │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ DIRECŢIA TRANSPORT │                                          │ │ AERIAN │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ SECRETARIATUL NAŢIONAL │                                          │ │ TRACECA**) │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ DIRECŢIA GENERALĂ │                                          │ │ MANAGEMENTUL FONDURILOR │                                          │ │ EXTERNE │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ DIRECŢIA ACHIZIŢII, │                                          │ │INVESTIŢII ŞI IMPLEMENTARE│                                          │ │ PROIECTE │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ DIRECŢIA RELAŢII CU │                                          │ │ PARLAMENTUL │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤DIRECŢIA AFACERI EUROPENE │                                          │ │ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ DIRECŢIA STRATEGIE ŞI │                                          │ │ MANAGEMENT │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤COMPARTIMENT MEDICAL ***) │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI │                                          │ │ ADMINISTRATIV │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          ├────────┤ DIRECŢIA JURIDICĂ │                                          │ └──────────────────────────┘                                          │ ┌──────────────────────────┐                                          └────────┤ DIRECŢIA RESURSE UMANE │                                                   └──────────────────────────┘    *) se organizează la nivel de direcţie    **) se organizează la nivel de compartiment    ***) funcţionează ca direcţie până la data de 16.07.2014_________