HOTĂRÂRE nr. 343 din 30 aprilie 2014privind aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005,având în vedere art. 4 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 663/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Acţiunile privind expertizarea, proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe prevăzute în anexă se subvenţionează potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2005.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 aprilie 2014.Nr. 343.  +  Anexa Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţesituate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014Blocuri de locuinţe situate în localităţile din zone defavorizate, care fac parte din Programul de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2014
  *Font 8*
  Nr. crt. Judeţul Localitatea Adresa Anul constru- irii Regim de înăl- ţime Nr. de aparta- mente Localităţi situate în zone defavorizate conform:
  1. Bihor Aleşd Bloc nr. 5, Str. Lalelelor 1967 P+3 36 H.G. nr. 196/1999
  2. Maramureş Baia Mare Bloc nr. 4, Str. Melodiei 1975 P+4 104 H.G. nr. 203/1999
  3. Maramureş Baia Mare Bloc nr. 46B, str. Horea 1979 P+4 98 H.G. nr. 203/1999
  -------