LEGE nr. 51 din 17 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 5 mai 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu următorul cuprins:"p) program naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care au ca scop dezvoltarea şi consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către Agenţia Naţională Antidrog; q) program de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri - instrument de planificare strategică şi financiară a politicilor publice antidrog, reprezentând ansamblul de acţiuni multianuale care răspund priorităţilor naţionale în domeniu prin asigurarea complementarităţii proiectelor de prevenire a consumului de droguri şi serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, implementate de către societatea civilă."2. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1) - (1^5), cu următorul cuprins :"(1^1) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se elaborează de către Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu alte instituţii, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, şi se aprobă de către Guvern.(1^2) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se implementează, se monitorizează şi se evaluează de către Agenţia Naţională Antidrog, în calitate de coordonator naţional al politicilor publice în domeniu.(1^3) Programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se implementează de către entităţi aparţinând societăţii civile cu responsabilităţi în domeniul antidrog, monitorizate şi evaluate de către Agenţia Naţională Antidrog.(1^4) Normele tehnice şi metodologice de realizare a programelor de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(1^5) Programele naţionale de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri şi programele de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor bugetare aprobate Agenţiei Naţionale Antidrog."3. În tabelul nr. I, substanţa "Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone" se radiază.4. În tabelul nr. I, după substanţa"JWH-073 = naftalen-1-il-(1-butilindol-3-il) metanonă" se introduc următoarele substanţe:"JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indoleJWH-081 = 4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanoneJWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanoneJWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl (1-pentylindol-3-yl) methanoneJWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanoneJWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanoneJWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl) indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanoneJWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanoneAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] -(naphtalen-1-yl) methanoneMAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanoneUR-144 = (1-pentilydol-3-yl)-(2,2,3,3,-tetremethylcyclopropyl) methanoneXLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1h-indol-3-yl)-(2,2,3,3,- tetramethylcyclopropyl) methanoneCB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanoneRCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanoneRCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanoneRCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanoneRCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanoneSTS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxamideAKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamideNEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone4-MEC(4-methylethcathinone) = 2-ethylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone4-EMC(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanoneMABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanonePentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine5-MeO-DALT(N,N-diallyl-5-methoxytryptamine) = N-allyl-N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl] prop-2-en-1-amineEthcathinone = 2-ethylamino-1-phenyl-1-propanoneMBZP = 1-benzyl-4-methylpiperazine"5. În tabelul nr. II, substanţa "Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane" se radiază.6. În tabelul nr. II, după substanţa "Bromo-dragonfly = 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan" se introduc următoarele substanţe:"4-MMA(4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine5-MA(4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine"7. În tabelul nr. III, substanţele "Metilbenzilpiperazină (MBZP)", "Etcatinonă = (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă" şi "N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)" se radiază.8. În tabelul nr. III, după substanţa "Metilendioxipirovaleronă (MDPV)" se introduc următoarele substanţe:"alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanoneNaphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-oneMDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone"  +  Articolul IIAnexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. În tabelul I, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", după poziţia nr. 32 "N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)" se introduc 30 de noi poziţii, poziţiile nr. 33-62, cu următorul cuprins:"33. JWH-019 = 1-hexyl-3-(naphthalen-1-oyl) indole34. JWH-081 = 4-methoxynaphtlen-1-yl-(1-pentylidol-3-yl) methanone35. JWH-203 = 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethanone36. JWH-210 = 4-ethylnaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl) methanone37. JWH-122 = (4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl) methanone38. JWH-022 = naphtalen-1-yl[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] methanone39. JWH-200 = (1-(2-morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl])-(naphtalen-1-yl) methanone40. JWH-251 = 2-(2-methylphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) ethanone41. AM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-y]-(naphtalen-1-yl) methanone42. MAM-2201 = 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(4-methyl-naphtalenyl) methanone43. UR-144 = (1-pentylindol-3-yl)-(2,2,3,3-tetremethylcyclopropyl) methanone44. XLR-11 = 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone45. CB-13 = naphthalen-1-yl-(4-pentyloxynaphthalen-1-yl) methanone46. RCS-4 = (4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone47. RCS-4 ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone48. RCS-4-C4 = (4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone49. RCS-4-C4-ortho isomer = (2-(4-methoxyphenyl)-(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone50. STS-135 = 1-(5-fluoropenthyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indole-3-carboxiamide51. AKB48 = 1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxiamide52. NEB = 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-butanone53. 4-MEC (4-methylethcatinone) = 2-ethylamino-1-(4- methylphenyl)-1-propanone54. 4-EMC-(4-ethylmethcathinone) = 1-(4-ethylphenyl)-2-(methylamino)-1-propanone55. MABP (Buphedrone) = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-butanone56. Pentedrone = 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanone57. 5-IT (5-2-Aminopropyl)indole) = 2-(1H-indol-5-yl)-1-methyl-ethylamine58. 4-MMA (4-methylmethamphetamine) = N-methyl-1-(4-methylphenyl)propan-2-amine59. 4-MA (4-methylamphetamine) = 1-(4-methylphenyl) propan-2-amine60. Alfa-PVP = 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone61. Naphyrone = 1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one62. MDPBP = 1-(3,4-methylendioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone".2. În tabelul II, secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", după poziţia nr. 9 "Dimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat" se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 10, cu următorul cuprins:"10. Tapentadol"  +  Articolul IIIÎn termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţinătorul cu orice titlu al substanţelor prevăzute la art. I pct. 4, 6 şi 8 şi la art. II pct. 1 are obligaţia să le predea organelor de poliţie.  +  Articolul IVPrezenta lege a fost adoptată cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L204 din 21 iulie 1998.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 17 aprilie 2014.Nr. 51._________