HOTĂRÂRE nr. 331 din 23 aprilie 2014pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 30 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti 23 aprilie 2014.Nr. 331.  +  Anexa -----(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012)-----------------------------------------------------NUMĂRULde autoturisme, ambarcaţiuni şi aparatul dezbor cu motor care aparţin Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi normeleprivind consumul lunar de carburanţi pentru autoturisme şi ambarcaţiuniI. Număr de autoturisme
  Numărul maxim aprobat Consumul de carburanţi maxim aprobat
  264 400 litri/lună/autoturism
  10 400 litri/lună/autoutilitară
  II. Număr de ambarcaţiuni
  Numărul maxim aprobat Consumul de carburanţi maxim aprobat
  27 20-50 litri/oră, în funcţie de capacitatea cilindrică a bărcilor din dotare, pentru maximum 80 de ore pe lună, şi 3 litri ulei la 100 litri benzină
  III. Un elicopter care va fi folosit în caz de intervenţie rapidă sau în situaţii de urgenţă ale cărui cotă de consum şi cheltuieli de întreţinere vor fi suportate din bugetul alocat Gărzii Naţionale de Mediu pentru acest aparat, în conformitate cu fişa tehnică de exploatareNOTE:1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se stabilesc prin decizia comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Naţională de Mediu.-----