ORDIN nr. 63 din 25 aprilie 2014pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 25 aprilie 2014    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. 1 lit. g) şi art. 40 lit. g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 21 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m."2. La articolul 81, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 81. - (1) Veteranii de război care au vârsta peste 85 de ani pot fi avansaţi în gradul următor, inclusiv acordarea gradului de sublocotenent sau general în retragere, prin derogare de la criteriile prevăzute la art. 80 dacă se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii: a) fac parte din organele de conducere ale asociaţiei/filialelor; b) au o contribuţie deosebită la organizarea şi funcţionarea asociaţiei/filialei din care fac parte; c) au fost victime ale regimului totalitar - arestaţi, condamnaţi, persecutaţi, îndepărtaţi abuziv din rândul cadrelor active; d) s-au remarcat pe front prin fapte de arme deosebite; e) au fost răniţi în timpul acţiunilor de luptă pe front."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 25 aprilie 2014.Nr. 63.---------