HOTĂRÂRE nr. 4 din 4 aprilie 2014privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 23 aprilie 2014    Având în vedere prevederile art. 18 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prima delimitare a secţiilor de votare, efectuată de primari conform prevederilor art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014,în temeiul art. V alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se stabileşte prima numerotare a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, potrivit listei prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.--------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AutorităţiiElectorale Permanente,Ana Maria PătruContrasemnează:---------------Vicepreşedinte,Dan VlaicuVicepreşedinte,Marian MuhuleţBucureşti, 4 aprilie 2014.Nr. 4.--------