HOTĂRÂRE nr. 654 din 28 septembrie 1998privind stabilirea datei pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 1 octombrie 1998    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 164/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe stabileşte data de 25 octombrie 1998 pentru alegerea primarului general al municipiului Bucureşti.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca---------