HOTĂRÂRE nr. 258 din 9 aprilie 2014pentru completarea art. 59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 16 aprilie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa alineatul (1) al articolului 59 din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru unităţile de ambulanţă publice şi private şi pentru UPU/CPU de pe întreg teritoriul ţării, pentru faptele prevăzute la cap. VII."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaBucureşti, 9 aprilie 2014.Nr. 258._______