LEGE nr. 167 din 30 septembrie 1998privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica, în sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 octombrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul asigurărilor sociale, inclusiv pensiile, pentru personalul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica, se integreaza în sistemul asigurărilor sociale de stat. (2) Cu aceeaşi dată Casa de Pensii şi Asigurări Sociale a personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica, îşi încetează activitatea.  +  Articolul 2Disponibilităţile băneşti ale Casei de Pensii şi Asigurări Sociale a personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica, stabilite conform bilanţului contabil la zi, se preiau la bugetul asigurărilor sociale de stat pe bază de protocol încheiat între reprezentanţii Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolica.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU-----------