ORDIN nr. 433 din 20 martie 2014pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  • Nr. 433 din 20 martie 2014
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
  • Nr. 138 din 21 martie 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2014    În baza:- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, cu modificările şi completările ulterioare;- art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08;- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu descrierile şi ocupaţiile aferente grupelor de bază nou-introduse, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbPreşedintele Institutului Naţionalde Statistică,Tudorel Andrei  +  Anexa Descrierile şi ocupaţiile aferente grupelor de bază nou-introduse conformprevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea şicompletarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobareastructurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază,conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 082429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază cuprinde specialişti în administraţie neclasificaţi în altă parte în grupa minoră 242 - Specialişti în domeniul administrativ. De exemplu, grupa de bază include specialiştii care elaborează strategiile şi programele instituţiilor publice, organizaţiilor şi companiilor cu impact social şi economic.242901 auditor responsabilitate socială242902 responsabil al managementului responsabilităţii sociale242903 manager de responsabilitate socială3414 Personal didactic în învăţământul primarPersonalul din învăţământul primar instruieşte copiii în mod individual şi în grup, folosind diferite metode şi materiale didactice pe care le adaptează la nevoile diferite ale copiilor, observă şi evaluează performanţele şi comportamentul acestora, supraveghează copiii în timpul pauzelor.341401 învăţător341402 institutor3415 Personal didactic în învăţământul preşcolarPersonalul din învăţământul preşcolar desfăşoară activităţi individuale şi de grup concepute prin abordarea holistică a dezvoltării copilului, care integrează dezvoltarea fizică, sănătatea, dezvoltarea limbajului şi comunicării, dezvoltarea cognitivă şi socioemoţională a copilului.341501 educatoare341502 educator puericultor3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământInstructorii şi asimilaţii din învăţământ desfăşoară activităţi de educaţie extraşcolare, programe de recreere şi organizează activităţi educative complementare care vizează dezvoltarea elevilor în plan cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv şi turistic.341601 instructor şcolar auto3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioareAceastă grupă de bază conţine personal din învăţământ neclasificat în altă parte în grupa majoră 3 - Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa de bază include personalul din învăţământ care planifică, pregăteşte şi furnizează lecţii şi ateliere de lucru individuale şi de grup pentru nivelul de competenţă, interesele şi aptitudinile elevilor şi consiliază elevii pentru a-i ajuta să înţeleagă şi să depăşească probleme personale sociale sau de comportament care ar putea afecta educaţia lor.341901 maistru instructor341902 pedagog şcolar341903 secretar şcoală341904 şef atelier şcoală341905 mediator şcolar_________