HOTĂRÂRE nr. 12 din 1 aprilie 2014pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 26 februarie 2013, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la secțiunea "CAMERA DEPUTAȚILOR", doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu, aparținând Grupului parlamentar al PDL, este desemnată, în calitatea de membru al comisiei, în locul domnului Eugen Tomac, deputat neafiliat.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 1 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON
  POPESCU-TĂRICEANU
  București, 1 aprilie 2014.Nr. 12.--------