HOTĂRÂRE nr. 16 din 1 aprilie 2014privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 1 aprilie 2014    În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe desemnează în Consiliul de administraţie al Societăţii Române de Televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 aprilie 2014, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2014.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON-TUDOR MITREAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 1 aprilie 2014.Nr. 16.  +  Anexa COMPONENŢAConsiliului de administraţieal Societăţii Române de Televiziune    I. Membri titulari     Brînzan Claudiu     Blebea Cătălin     Tănase Stelian     Muraru Dan-Andrei     Carp Radu     Debreczeni Hajnal     Bucur Adrian     Dumitraşcu Eduard-Călin     Surugiu Romina-Gabriela    Calotă Corneliu     Cornea Raico II. Membri supleanţi Cazan Pachela Manuela     Garofeanu Ruxandra    Fechet Mircea    Petcu Cristian Vasile    Mesesian Adriana-Silvia    Rostas-Peter Istvan    Epure Marius Bădescu Adrian Ştefan    Ghiţă Andreea-Julika-------