HOTĂRÂRE nr. 14 din 1 aprilie 2014privind numirea preşedintelui şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 1 aprilie 2014    Având în vedere propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi a Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi a Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat şi în urma audierii candidaţilor în conformitate cu prevederile legale,în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe numesc, pe locurile devenite vacante prin demisie, preşedintele - membru executiv şi un membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, după cum urmează:- domnul Negriţoiu Mişu - preşedinte - membru executiv, începând cu data de 1 mai 2014;- domnul Ciorbea Victor - membru neexecutiv.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 1 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,Miron-Tudor Mitreap. PREŞEDINTELE SENATULUI,Cristian-Sorin DumitrescuBucureşti, 1 aprilie 2014.Nr. 14.-------