ORDIN nr. 6 din 1 septembrie 1998privind înfiinţarea Biroului teritorial Arad în cadrul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale
EMITENT
  • DEPARTAMENTUL PENTRU PROTECŢIA MINORITĂŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 24 septembrie 1998    Ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale,în conformitate cu prevederile art. 2 lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 17/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 5 februarie 1997, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se înfiinţează un birou teritorial în cadrul Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale în localitatea Arad, subordonat Direcţiei relaţii publice, mass-media şi protocol.  +  Articolul 2În cadrul Biroului teritorial Arad îşi desfăşoară activitatea 2 împuterniciţi cu competente teritoriale, salariaţi ai Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. Posturile ocupate de aceştia fac parte din numărul total aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 17/1997.  +  Articolul 3Biroul teritorial Arad îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul următoarelor judeţe: Caraş-Severin, Timiş, Arad, Hunedoara, Bihor.  +  Articolul 4Biroul teritorial Arad menţine legături permanente şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, în vederea identificarii problemelor specifice şi urmăririi soluţionării acestora.  +  Articolul 5Prefectura judeţului Arad va asigura spaţiul necesar desfăşurării activităţii Biroului teritorial Arad şi va suporta, din bugetul propriu, cheltuielile materiale de întreţinere şi pentru comunicaţii.  +  Articolul 6Normele de funcţionare a Biroului teritorial Arad sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale.Ministrul delegat pe lângă primul-ministrupentru minorităţi naţionale,Gyorgy Tokay ---------