ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 martie 2014pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014    Ţinând cont că, în determinarea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, operatorii economici au luat în calcul volumele de gaze din producţia internă vândute consumatorilor casnici şi noncasnici atât pe piaţa reglementată, cât şi piaţa concurenţială,având în vedere că insuficienţa reglementării a condus la influenţarea preţurilor gazelor naturale pe piaţa concurenţială,ţinând seama că neadoptarea clarificărilor referitoare la volumele destinate consumatorilor noncasnici ar menţine anularea avantajelor pe care piaţa concurenţială sau piaţa centralizată le poate oferi participanţilor, inactivând principiul de formare a preţurilor pe piaţa concurenţială "pe baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurenţiale", principiu prevăzut la art. 177 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare,luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAnexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul delegat pentru energie,Răzvan-Eugen NicolescuBucureşti, 26 martie 2014.Nr. 13.  +  Anexa -----(Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013)------------------------------------------Formula de calcul pentru veniturile suplimentareImpozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60*(VS - redevenţa*VS - VI)VS = (PCC(reglem) - PRCC)*VGCC + (PCNC(reglem) - PRCNC)*VGCNC(reglem) + (PMPCNC - PRCNC)* VGCNC,unde:VS - venitul suplimentar;VI - valoarea investiţiilor în segmentul upstream în perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat;PCC(reglem) - preţul gazelor naturale din producţia internă proprie destinate revânzării clienţilor casnici potrivit prevederilor hotărârii Guvernului privind preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale;PRCC - preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;VGCC - volumele de gaze din producţia internă vândute pentru acoperirea consumului clienţilor casnici;PCNC(reglem) - preţul gazelor naturale din producţia internă proprie destinate revânzării clienţilor noncasnici potrivit prevederilor hotărârii Guvernului privind preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale;PRCNC - preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă proprie pentru clienţii noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;VGCNC(reglem) - volumele de gaze din producţia internă vândute pentru acoperirea consumului clienţilor noncasnici pe piaţa reglementată;PMPCNC - preţul mediu ponderat al gazelor naturale din producţia internă corespunzătoare cantităţilor comercializate pe piaţa concurenţială pentru consumatorii noncasnici, nu mai mic de 72 lei/MWh. În cazul în care tranzacţiile sunt încheiate pe pieţele centralizate de gaze naturale, PMPCNC reprezintă preţurile gazelor naturale la care sunt încheiate tranzacţiile;VGCNC - volumele de gaze din producţia internă vândute pentru acoperirea consumului clienţilor noncasnici pe piaţa concurenţială sau piaţa centralizată;IPC - indicele preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică din România.-----