HOTĂRÂRE nr. 32 din 14 septembrie 1998pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 17 septembrie 1998    În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Camerei Deputaţilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:- doamna deputat Ileana Filipescu, aparţinând Grupului parlamentar Uniunea Social Democrata - Partidul Democrat, trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii la Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare în masa;- domnul deputat Victor Babiuc, aparţinând Grupului parlamentar Uniunea Social Democrata - Partidul Democrat, trece de la Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare în masa la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMAN-----------