HOTĂRÂRE nr. 24 din 25 martie 2014privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 28 martie 2014    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, punctul VI se modifică şi va avea următorul cuprins:"VI. Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului;".Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 25 martie 2014.Nr. 24.---------