ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 19 martie 2014privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014    Având în vedere că dispoziţiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, au fost declarate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 503/2010,ţinând cont de faptul că legea nu reglementează criteriul desemnării câştigătorului alegerilor parţiale şi nici calea de urmat în cazul unui balotaj,în vederea eliminării interpretărilor referitoare la candidaturile independente pentru partide politice, alianţe politice sau electorale,văzând situaţia extraordinară generată de vidul legislativ creat prin încetarea efectelor juridice ale art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a declarării neconstituţionalităţii acestora prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 503/2010, în contextul iminenţei organizării unor alegeri parţiale,ţinând cont de faptul că există cazuri concrete de vacantare a locurilor de senatori şi deputaţi în unele colegii uninominale aparţinând diferitelor circumscripţii electorale, iar potrivit art. 48 alin. (16) teza a doua din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, alegerile parţiale se organizează în cel mult 3 luni de la constatarea încetării mandatului unui deputat sau senator,având în vedere că în această situaţie s-ar ajunge la imposibilitatea organizării de alegeri parţiale, ceea ce va conduce la imposibilitatea cetăţenilor de a fi reprezentaţi în Parlament,luând în considerare faptul că neluarea de măsuri legislative imediate pentru reglementarea aspectelor menţionate este de natură să afecteze dreptul de a fi ales al cetăţenilor români,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 29, alineatul (10) va avea următorul cuprins:"(10) Propunerile de candidatură trebuie să cuprindă circumscripţia electorală şi colegiul uninominal în care candidează, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, locul şi data naşterii, ocupaţia, profesia, iar în cazul alianţelor politice sau electorale, partidul care i-a propus. Partidele politice, alianţele politice sau electorale nu pot propune candidaturi independente."2. La articolul 48, alineatul (17) va avea următorul cuprins:"(17) Alegerile parţiale se desfăşoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat câştigător. În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care vor participa doar candidaţii care se află în această situaţie."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel Opreap. Preşedintele AutorităţiiElectorale Permanente,Marian MuhuleţViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaBucureşti, 19 martie 2014.Nr. 12.-----------