ORDIN nr. 341 din 12 martie 2014privind desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 20 martie 2014  Având în vedere Procesul-verbal nr. 20 din 3 martie 2014 al Comisiei de desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă desemnarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii: a) elementele de identificare a organismului; b) perioada de valabilitate a notificării; c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente pentru care organismul a fost acreditat de către Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statBucureşti, 12 martie 2014.Nr. 341.  +  Anexa Denumirea organismului: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC"Adresa: şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucureşti, tel.:+40(21) 255.25.81, fax:+40(21) 255.00.62, email:urban-incerc@incd.ro, website: http://www.incd.roCompetenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN 45011:2001.Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).Domenii de competenţă:
  *Font 8*
   
  Numărul deciziei CE Familiile de produse şi utilizările preconizate Sistemul de evaluare a conformi- tăţii Specificaţiile tehnice armonizate Funcţia organis- mului
  1 2 3 4 5
  97/740/CE Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3): . Produse de zidărie categoria I (în stâlpi, pereţi şi compartimentări) Sistem 2+ EN 771-1:2011 EN 771-4:2011 CPF
  98/598/CE Agregate pentru utilizări ce necesită un înalt grad de securitate (2/2): . Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile) Sistem 2+ EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004 CPF
  98/598/CE Agregate pentru utilizări ce necesită un înalt grad de securitate (2/2): . Agregate pentru mixturi de bitum şi tratamente de suprafaţă (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile) EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004 CPF
  98/598/CE Agregate pentru utilizări ce necesită un înalt grad de securitate (2/2): . Agregate pentru mixturi inerte sau cu liant hidraulic (cu utilizări pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile) EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004 CPF
  98/598/CE Agregate pentru utilizări ce necesită un înalt grad de securitate (2/2): . Blocuri de piatră pentru protecţie (pentru structuri hidraulice şi alte lucrări de construcţii civile) EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004 CPF
  98/598/CE Agregate pentru utilizări ce necesită un înalt grad de securitate (2/2): . Balast feroviar (pentru lucrări feroviare) EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004 CPF
  98/598/CE Agregate pentru utilizări ce necesită un înalt grad de securitate (2/2): . Filere pentru mixturi de bitum şi tratamente de suprafaţă (pentru drumuri şi alte lucrări de construcţii civile) EN 12620:2002+A1:2008 EN 13043:2002 EN 13043:2002/AC:2004 EN 13055-1:2002 EN 13055-1:2002/AC:2004 EN 13055-2:2004 EN 13139:2002 EN 13139:2002/AC:2004 EN 13242+A1:2007 EN 13383-1:2002 EN 13383-1:2002/AC:2004 EN 13450:2002 EN 13450:2002/AC:2004 CPF
  99/90/CE Membrane (1/3): . Membrane de etanşare a acoperişurilor (la clădiri) Sistem 2+ EN 13707+A2:2009 EN 13956:2012 CPF
  99/90/CE Membrane (1/3): . Membrane de etanşare (la clădiri) Sistem 2+ EN 13967:2012 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006 CPF
  99/91/CE Produse pentru izolare termică (2/2): . Produse pentru izolare termică - produse fabricate industrial şi produse preconizate a fi formate in situ (pentru utilizări supuse cerinţelor privind reacţia la foc) Sistem 1 EN 13162:2012 EN 13163:2012 EN 13164:2012 EN 13165:2012 EN 13166:2012 EN 13167:2012 EN 13168:2012 EN 13169:2012 EN 13170:2012 EN 13171:2012 CP
  99/94/CE Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1): . Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (pentru utilizări structurale) Sistem 2+ EN 12843:2004 EN 13225:2005 EN 13255:2005/AC:2007 EN 14991:2007 CPF
  NOTĂ:CP = funcţia de certificare produsCPF = funcţia de certificare control producţie în fabrică-----