LEGE Nr. 77 din 17 decembrie 1991pentru aderarea României la Convenţia culturală europeană
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 20 decembrie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICRomânia adera la Convenţia culturală europeană, încheiată, sub egida Consiliului Europei, la Paris, la 19 decembrie 1954. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 decembrie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 1991. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANCONVENTIE 19/12/1954