HOTĂRÂRE nr. 570 din 7 septembrie 1998pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/1992 privind organizarea unor institute de inginerie tehnologică, proiectare şi informare-documentare din subordinea Ministerului Industriei, ca societăţi comerciale pe acţiuni
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 11 septembrie 1998  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Poziţia nr. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/1992 privind organizarea unor institute de inginerie tehnologică, proiectare şi informare-documentare din subordinea Ministerului Industriei, ca societăţi comerciale pe acţiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 5 august 1992, se modifica şi va avea următorul cuprins:
    0123456
    "3.«Forest Infodoc» - S.A.Societate comercială pe acţiuniBucureşti, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1Activitate de informare, de documentare prin traducere de publicaţii, întocmire de cercetări bibliografice, sinteze, documentare, informare rapidă prin buletine, inclusiv multiplicare; efectuarea de cercetări utile informării specialiştilor; editarea, producerea şi comercializarea publicaţiilor tehnico-ştiinţifice, economice, comerciale şi sociale; activitatea de consulting, concepere şi comercializare de software şi hardware pentru baze de date, expertize, evaluări; activitate de import-export cu produse şi tehnologii din profilul de bază.1.870Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Industria Lemnului Bucureşti, Centrul de Informare şi Documentare."
    a) 561
    b) 1.385
   +  Articolul 2Diferenţa de 742 mii lei dintre valoarea patrimoniului net, respectiv a mijloacelor fixe ale Societăţii Comerciale "Forest Infodoc" - S.A., prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 361/1992, şi cea prevăzută la art. I aparţine şi se regaseste în patrimoniul Societăţii Comerciale "Cominco" - S.A., înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.272/1990, şi reprezintă contravaloarea a 371 mp suprafaţa utila, cota-parte din imobilul situat în Bucureşti, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, etajele 5 şi 6.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu-------