ORDIN nr. 31 din 12 martie 2014pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 2 alineatul (1), după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:"13. Ziua Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş" a Jandarmeriei în data de 11 februarie"  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial la României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 12 martie 2014.Nr. 31.-----