ORDIN nr. 33 din 12 martie 2014pentru completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) corespondenţa adresată prim-ministrului, celorlalţi membri ai Guvernului, Parlamentului, preşedintelui României/Administraţiei Prezidenţiale, conducătorilor instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Public şi altor autorităţi publice centrale;"2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - În absenţa ministrului afacerilor interne, conducerea ministerului se exercită de către secretarul de stat prevăzut la art. 3."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 12 martie 2014.Nr. 33.-------