HOTĂRÂRE nr. 18 din 11 martie 2014privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa alineatul (2) al articolului 66 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după punctul XVIII se introduc două noi puncte, punctele XIX şi XX, cu următorul cuprins:"XIX. Comisia pentru transporturi şi energie;XX. Comisia pentru mediu."Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 11 martie 2014.Nr. 18.---------