NORME din 31 august 2006 (*actualizate*)cu privire la comercializarea produselor din carne(actualizate până la data de 15 august 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 august 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 156 din 3 august 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească produsele din carne pentru a fi produse şi comercializate pe teritoriul României. (2) Prezentele norme nu se referă la preparatele culinare.  +  Articolul 2Operatorii economici care produc şi comercializează produse din carne îşi desfăşoară activitatea numai cu respectarea reglementărilor în vigoare şi a prevederilor prezentelor norme. Specificaţiile tehnice întocmite de operatorii economici vor respecta reglementările în vigoare şi prevederile prezentelor norme.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează: a) produse din carne - produse procesate ce rezultă din procesarea cărnii sau din procesarea ulterioară a unor astfel de produse, astfel încât suprafaţa de tăiere să indice faptul că produsul nu mai are caracteristicile cărnii proaspete; b) tratament - procesul chimic sau fizic, cum ar fi fierberea, afumarea, sărarea, marinarea, conservarea sau deshidratarea ori o combinaţie a acestor procedee, destinat a prelungi conservarea cărnii sau produselor de origine animală; c) fierbere - utilizarea căldurii uscate sau umede prin care se asigură temperatura minimă în centrul geometric al produsului, care să garanteze inactivarea agenţilor patogeni; d) afumarea - operaţia prin care produsele sunt supuse acţiunii fumului rezultat din combustia lemnului de esenţă tare corespunzător utilizării în industria alimentară; poate fi caldă sau rece; e) maturarea - tratamentul cărnii crude sărate aplicat în condiţii de climatizare, care prin reducerea lentă şi gradată a umidităţii generează fermentaţii naturale sau procese enzimatice, ducând la modificări după o perioadă de timp ce dau produsului caracteristici organoleptice tipice şi care asigură conservarea şi integritatea acestuia la temperaturi normale ale mediului ambiant; f) uscarea - reducerea naturală sau artificială a conţinutului de apă; g) sterilizarea - tratamentul termic prin care se asigură temperatura minimă de 115°C în centrul geometric al produsului şi distrugerea formelor sporulate; h) coacere - tratamentul termic uscat prin care se asigură temperatura minimă de 70°C în centrul geometric al produsului.  +  Capitolul III Clasificarea produselor din carne  +  Articolul 4În funcţie de tratamentul termic aplicat, produsele din carne se încadrează în una dintre următoarele grupe: a) produse din carne fierte, ca de exemplu: tobe, caltaboş, sângerete, paste, şunci şi rulade, salamuri, cârnaţi, produse dietetice, semiconserve din carne; b) produse din carne afumate, ca de exemplu: slănină afumată, costiţă afumată, ciolane afumate; c) produse din carne afumate şi fierte, ca de exemplu: salamuri, cârnaţi, specialităţi, rulade; d) produse din carne fierte şi dublu afumate, ca de exemplu: salamuri, cârnaţi, specialităţi; e) produse din carne fierte, dublu afumate şi uscate, ca de exemplu: salamuri, cârnaţi, specialităţi; f) produse din carne afumate şi uscate, ca de exemplu: pastramă; g) produse din carne crude uscate, ca de exemplu: salamuri, cârnaţi, specialităţi; h) produse din carne fierte şi uscate; i) produse din carne prelucrate prin coacere, ca de exemplu: caşuri din carne; j) produse din carne sterilizate, ca de exemplu: conserve din carne, pateuri, paste din carne, conserve mixte, dietetice.  +  Capitolul IV Condiţii tehnice  +  Articolul 5 (1) Ingredientele utilizate la obţinerea produselor din carne trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare şi prevederilor anexei nr. 1 la prezentele norme. (2) În cazul utilizării de carne separată mecanic, operaţia de fierbere şi coacere se va realiza la o temperatură de minimum 72°C în centrul geometric al produsului şi timp de minimum 20 de minute. (3) În cazul în care la fabricarea produselor din carne se utilizează amidon sau amidonuri modificate, proporţia maximă a acestora în componenţa produsului finit trebuie să fie de 4%.  +  Articolul 6 (1) Proprietăţile organoleptice sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme, iar proprietăţile fizico-chimice sunt prezentate în anexa nr. 3 la prezentele norme. La produsele crude uscate, pentru un conţinut de apă sub limita stabilită în prezentele norme, limitele de lipide, sare şi substanţe proteice se recalculează pentru valoarea reală a conţinutului de apă. (2) Proprietăţi microbiologice şi norme toxicologice: produsele din carne trebuie să se încadreze în parametrii de siguranţă microbiologici, chimici, inclusiv metale grele, prevăzuţi prin legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Verificarea calităţii se face înainte de livrare prin verificarea loturilor de produs. Lotul este format din cantitatea de produse din carne provenite de la acelaşi furnizor, în aceeaşi zi de fabricaţie, din acelaşi sortiment şi stare termică. (2) Verificarea calităţii produselor se efectuează de către producător.  +  Capitolul V Ambalare, marcare, etichetare, depozitare, transport şi documente  +  Articolul 8 (1) Ambalarea, marcarea, etichetarea şi depozitarea se efectuează cu respectarea prevederilor legale. (2) Pe eticheta produsului se menţionează obligatoriu natura tratamentului termic utilizat, în conformitate cu art. 4. La conservele mixte, pe etichetă se va menţiona procentul de carne existent în produsul finit, iar în cazul utilizării de carne separată mecanic, aceasta se va menţiona distinct pe etichetă. (3) Mijloacele pentru transportul produselor din carne trebuie să îndeplinescă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să fie autorizate sanitar veterinar. (4) Fiecare transport este însoţit de certificatul de sănătate publică veterinară eliberat de medicul veterinar oficial care asigură supravegherea unităţii şi de declaraţia de conformitate eliberată de producător pe propria răspundere.  +  Anexa 1 ───────la norme────────I. Produse obţinute prin tratament termica. Produsele din carne obţinute prin fierbere1. Definiţie: Produsele astfel denumite sunt obţinute din materiile prime menţionate la punctele 2.1. la care se adaugă eventual ingredientele menţionate la punctele 2.2. precum şi aditivii admişi de legislaţie, prelucrate conform tehnologiilor specifice şi a tratamentului termic care să asigure fierberea produselor.2. Ingrediente şi materiale utilizatea.1. Tobe şi produse în aspic:2.1. Materii prime:Carne şi organe de porc, vită, pasăre, subproduse comestibile de abator din vită sau porc;2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, s.a. d) Proteine de origine vegetală e) Alte proteine de origine animală f) Gelatină g) Supa de la fierberea şoriciului şi capului de porc h) Fibre celulozice i) Produse de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale, materiale de legare şi ambalare.a.2. Caltaboş şi sângerete:2.1. Materii prime:Carne porc (carne beregăţi, carne sângerată, carne cap de porc), carne vită, şorici, urechi de porc, slănină de porc, organe şi subproduse comestibile de abator din vită sau porc;2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, s.a. d) Amidon sau amidonuri modificate e) Proteine de origine vegetală f) Alte proteine de origine animală g) Supa de la fierberea şoriciului şi capului de porc h) Fibre celulozice i) Produse de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale, materiale de legare şi ambalare.a.3. Paste2.1. Materii prime:Carne de vită, carne cap porc cu slănină şi şoriciul aferent, slănină tare de porc, şorici, organe şi subproduse comestibile de abator din vită sau porc supuse tratamentului termic2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasăre separată mecanic b) Sare c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) d) Amidon sau amidonuri modificate e) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, s.a. f) Fibre celulozice g) Proteine de origine vegetală h) Alte proteine de origine animală i) Produse de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale, materiale de legare şi ambalare.a.4. Şunci şi rulade2.1. Materii prime: a) Carne porc, carne vită, oaie şi capră, pasăre sau carne provenită de la alte specii admise în consumul uman b) Organe de porc, de vită, de oaie şi capră, slănină porc2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasăre separată mecanic b) Sare c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) d) Amidon sau amidonuri modificate e) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, s.a. f) Fibre celulozice g) Proteine de origine vegetală h) Alte proteine de origine animală i) Produse de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane artificiale, materiale de ambalare şi legarea.5. Salamuri2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre, cal, vânat sau carne provenită de la alte specii admise în consumul uman b) Organe de porc sau de vită c) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasare separată mecanic b) Subproduse comestibile de abator; şorici, piele pasăre, ţesuturi conjunctive vită, sub formă de emulsie, etc. c) Sare d) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. e) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) f) Amidon sau amidonuri modificate g) Fibre celulozice h) Alte proteine de origine animală i) Proteine de origine vegetală j) Produse de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale, materiale de ambalare şi legarea.6. Cârnaţi2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre, cal, vânat sau carne provenită de la alte specii admise în consumul uman b) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus c) Organe de porc sau de vită2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasăre separată mecanic b) Subproduse comestibile de abator: şorici, piele pasăre, ţesuturi conjunctive vită, sub formă de emulsie, etc. c) Sare d) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. e) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) f) Amidon sau amidonuri modificate g) Fibre celulozice h) Alte proteine de origine animală i) Proteine de origine vegetală j) Produse de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale comestibile, materiale de ambalare şi legarea.7. Produse fierte2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre, cal, vânat sau carne provenită de la alte specii admise în consumul uman b) Organe şi subproduse comestibile de abator c) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente2.3. Materiale:Materiale de ambalarea.8. Semiconserve din carne2.1. Materii prime:Carne de vită, carne de porc sau carne provenită de la alte specii admise în consumul uman2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) d) Amidon sau amidonuri modificate e) Alte proteine de origine animală f) Proteine de origine vegetală g) Produse de origine vegetală2.3. Materiale:Ambalaje metalice sau alte ambalaje termocontractibile.b. Produse din carne afumate1. Definiţie: Produsele astfel denumite sunt obţinute din materiile prime menţionate la punctele 2.1. la care se adaugă eventual ingredientele menţionate la punctele 2.2. precum şi aditivii admişi de legislaţie, prelucrate conform tehnologiilor specifice şi a tratamentului termic care să asigure afumarea produselor.2. Ingrediente şi materiale utilizateb.1. Afumături:2.1. Materii prime:Oase garf, coastă porc, piept, picioare de porc, rasol porc cu os, slănină, carcasă şi piese tranşate de pasăre şi cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) d) Amidon sau amidonuri modificate e) Proteine de origine vegetală2.3. Materiale:Materiale de legare şi ambalareb.2. Specialităţi:2.1 Materii prime: a) Piese tranşate de porc (cotlet, pulpă, muşchiuleţ, ceafă, antricot, spată, piept de porc) b) Muşchi, pulpă, spată de vită c) Carcasă, pulpe, piept de pasăre d) Carne oaie şi capră e) Cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, s.a. d) Proteine de origine vegetală e) Alte proteine de origine animală2.3. Materiale:Materiale de legare şi ambalare.b.3. Alte produse afumate la rece2.1. Materii prime: a) Carne porc lucru, carne de oaie şi capră, carne de vită, cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman b) Slănină2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză)2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale , materiale de legare şi ambalarec. Produse din carne afumate şi fierte1. Definiţie: Produsele astfel denumite sunt obţinute din materiile prime menţionate la punctele 2.1. la care se adaugă eventual ingredientele menţionate la punctele 2.2. precum şi aditivii admişi de legislaţie, prelucrate conform tehnologiilor specifice şi a tratamentului termic care să asigure afumarea şi fierberea produselor.2. Ingrediente şi materiale utilizatec.1. Salamuri2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capra, pasăre, cal, vânat sau cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman b) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus c) La fabricarea Salamului Victoria se vor utiliza bradt din carne de porc sau vită şi bucăţi mari de carne porc, pulpă, spată sau cotlet răspândite în masa produsului în procent de minim 30%.2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasare separată mecanic b) Organe de porc sau de vită c) Subproduse comestibile de abator d) Sare e) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. f) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) g) Amidon sau amidonuri modificate h) Fibre celulozice i) Alte proteine de origine animală j) Produse de origine vegetală k) La fabricarea Salamului Victoria nu este permisă utilizarea cărnii de porc şi de pasăre separată mecanic şi a subproduselor comestibile de abator, cu excepţia emulsiei de şorici.2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale, materiale de legare şi ambalare.c.2. Cârnaţi2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre, cal, vânat sau cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman b) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus c) La fabricarea Cârnaţilor olteneşti şi Trandafir se va utiliza doar carne de porc, carne de vită şi slănină.2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasăre separată mecanic b) Organe de porc sau de vită c) Subproduse comestibile de abator d) Sare e) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. f) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) g) Amidon sau amidonuri modificate h) Alte proteine de origine animală i) Fibre celulozice j) Proteine de origine vegetală k) Produse de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale (comestibile, în cazul produselor fără structură)c.3. Specialităţi2.1. Materii prime: a) Cotlet pulpă, muşchiuleţ ceafă, antricot, spată, piept de porc, b) Muşchi, pulpă, spată de vită c) Carcasă, pulpe, piept pasăre d) Carne oaie şi capră e) Cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) d) Amidon sau amidonuri modificate e) Proteine de origine vegetală f) Alte proteine de origine animală2.3. Materiale:Materiale de legare şi ambalare.c.4. Rulade2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre sau cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman b) Organe de porc, vită sau pasăre c) Alte produse de origine animală d) Produse de origine vegetală2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc, c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) d) Amidon sau amidonuri modificate e) Fibre celulozice f) Proteine de origine vegetală g) Alte proteine de origine animală 2\'bd3.Materiale:Materiale de legare şi ambalare,d. Produse din carne fierte şi dublu afumate1. Definiţie: Produsele astfel denumite sunt obţinute din materiile prime menţionate la punctele 2.1. la care se adaugă eventual ingredientele menţionate la punctele 2.2. precum şi aditivii admişi de legislaţie, prelucrate conform tehnologiilor specifice şi a tratamentului termic care să asigure dubla afumare şi fierberea produselor.2. Ingrediente şi materiale utilizated.1. Salamuri2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre, cal, vânat sau cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman b) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus c) La fabricarea Salamului de vară se vor utiliza doar carne de porc, vită şi slănină.2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasare separata mecanic b) Organe de porc sau de vita c) Subproduse comestibile de abator: şorici, piele pasăre şi ţesuturi conjunctive vită sub formă de emulsie d) Sare e) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. f) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) g) Amidon sau amidonuri modificate h) Fibre celulozice i) Alte proteine de origine animală j) Proteine de origine vegetală k) La fabricarea Salamului de vară nu se va utiliza carne separată mecanic, organe şi amidon sau amidonuri modificate. Pentru celelalte sortimente se admite utilizarea organelor în proporţie de maxim 15%.2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale, materiale de legare şi ambalare.d.2. Cârnaţi2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre, cal, vânat sau cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman b) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus c) La fabricarea cârnaţilor cabanos se va utiliza carne de porc, vită şi slănină.2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasăre separată mecanic. b) Organe de porc sau de vită c) Subproduse comestibile de abator: şorici, piele pasăre şi ţesuturi conjunctive vită sub formă de emulsie d) Sare e) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. f) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) g) Amidon sau amidonuri modificate h) Alte proteine de origine animală i) Proteine de origine vegetală j) Fibre celulozice k) La fabricarea cârnaţilor cabanos nu se va utiliza carne separată mecanic, organe şi amidon sau amidonuri modificate.2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale, materiale de legare şi ambalare.d.3. Specialităţi2.1. Materii prime: a) Cotlet, pulpă, muşchiuleţ, ceafă, antricot, spată, piept de porc, b) Muşchi, pulpă, spală de vită c) Carcasă, pulpe, piept pasăre d) Carne oaie şi capră e) Cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) d) Amidon sau amidonuri modificate e) Proteine de origine vegetală f) Alte proteine de origine animală2.3. Materiale:Materiale de legare şi ambalare.e. Produse din carne fierte, dublu afumate şi uscate1. Definiţie: Produsele astfel denumite sunt obţinute din materiile prime menţionate la punctele 2.1. la care se adaugă eventual ingredientele menţionate la punctele 2.2. precum şi aditivii admişi de legislaţie, prelucrate conform tehnologiilor specifice şi a tratamentului termic care să asigure fierberea, dubla afumare şi uscarea produselor.2. Ingrediente şi materiale utilizate:e.1. Salamuri2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capra, pasăre, cal, vânat sau cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman b) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus2.2. Alte ingrediente: a) Subproduse comestibile de abator: şorici, piele pasăre şi ţesuturi conjunctive vită sub formă de emulsie b) Sare c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. d) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) e) Fibre celulozice f) Alte proteine de origine animală g) Proteine de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale, materiale de legare şi ambalare.e.2. Cârnaţi2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre, cal, vânat sau cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman b) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus2.2. Alte ingrediente: a) Subproduse comestibile de abator: şorici, piele pasăre, ţesuturi conjunctive vită, sub formă de emulsie, etc. b) Sare c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. d) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) e) Fibre celulozice f) Alte proteine de origine animală g) Proteine de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale comestibile, materiale de legare şi ambalare.e.3. Specialităţi2.1. Materii prime: a) Cotlet pulpă, muşchiuleţ, ceafă, antricot, spată, piept de porc, b) Muşchi, pulpă, spată de vită c) Carcasa, pulpe, piept pasăre d) Carne oaie şi capră e) Cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) d) Proteine de origine vegetală e) Alte proteine de origine animală2.3. Materiale:Materiale de legare şi ambalare.f. Produse din carne afumate şi uscate1. Definiţie: Produsele astfel denumite sunt obţinute din materiile prime menţionate la punctele 2.1. la care se adaugă eventual ingredientele menţionate la punctele 2.2. precum şi aditivii admişi de legislaţie, prelucrate conform tehnologiilor specifice şi a tratamentului termic care să asigure afumarea şi uscarea produselor.2. Ingrediente şi materiale utilizate:2.1. Materii prime:Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre, cal, vânat sau cărnuri provenite de la alte specii admise în consumul uman2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) d) Alte proteine de origine animală e) Proteine de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale, materiale de legare şi ambalare.g. Produse din carne crude - uscate1. Definiţie: Produsele astfel denumite sunt obţinute din materiile prime menţionate la punctele 2.1. la care se adaugă eventual ingredientele menţionate la punctele 2.2. precum şi aditivii admişi de legislaţie, prelucrate conform tehnologiilor specifice şi a tratamentului termic care să asigure afumarea la rece, maturarea şi uscarea produselor.2. Ingrediente şi materiale utilizate:g.1. Salamuri crude uscate (cu sau fără mucegaiuri)2.1. Materii prime: a) Carne de porc, carne vită, slănină b) La fabricarea Salamului de Sibiu se va utiliza doar carne de porc şi slănină.2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Zaharuri c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. d) Culturi starter e) Proteina vegetală f) La fabricarea Salamului de Sibiu nu se va utiliza proteina vegetală.2.3. Materiale:Membrane artificiale, materiale de legare şi ambalare .g.2. Cârnaţi cruzi uscaţi2.1. Materii prime: a) Carne de porc, slănină, carne oaie şi capră, carne vită, seu vită, seu oaie şi capră b) Ghiudemul şi babicul utilizează ca materie primă doar carnea de oaie şi capră şi carnea de vită.2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Zaharuri c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. d) Culturi starter e) Proteina vegetală f) La fabricarea Cârnaţilor plai, a ghiudemului şi a babicului nu se va utiliza proteina vegetală.2.3. Materiale:Membrane naturale, materiale de legare şi ambalare.g.3. Specialităţi2.1. Materii prime:Carne porc, carne vită, carne oaie şi capră şi carne provenită de la alte specii admise în consumul uman2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Zaharuri c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc.2.3. Materiale:Materiale de legare şi ambalare.h. Produse din carne fierte şi uscate1. Definiţie: Produsele astfel denumite sunt obţinute din materiile prime menţionate la punctele 2.1. la care se adaugă eventual ingredientele menţionate la punctele 2.2. precum şi aditivii admişi de legislaţie, prelucrate conform tehnologiilor specifice şi a tratamentului termic care să asigure fierberea şi uscarea produselor.2. Ingrediente şi materiale utilizate:2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre, cal, vânat sau carne provenită de la alte specii admise în consumul uman b) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus2.2. Alte ingrediente: a) Organe de porc sau de vită b) Sare c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. d) Zaharuri e) Amidon sau amidonuri modificate f) Fibre celulozice g) Alte proteine de origine animală h) Proteine de origine vegetală2.3. Materiale:Membrane naturale sau artificiale, materiale de legare şi ambalare.i. Produse din carne prelucrate prin coacere1. Definiţie: Produsele astfel denumite sunt obţinute din materiile prime menţionate la punctele 2.1. la care se adaugă eventual ingredientele menţionate la punctele 2.2. precum şi aditivii admişi de legislaţie, prelucrate conform tehnologiilor specifice şi a tratamentului termic care să asigure coacerea produselor.2. Ingrediente şi materiale utilizate:2.1. Materii prime: a) Carne de porc, vită, oaie şi capră, pasăre, cal, vânat sau carne provenită de la alte specii admise în consumul uman b) Slănină porc sau grăsimi animale de la speciile enunţate mai sus2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasăre separată mecanic b) Organe de porc sau de vită c) Subproduse comestibile de abator: şorici, piele pasăre, ţesuturi conjunctive vită, sub formă de emulsie, etc. d) Sare e) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. f) Zaharuri g) Amidon sau amidonuri modificate h) Alte proteine de origine animală i) Proteine de origine vegetală j) Produse de origine vegetala2.3. Materiale: materiale de ambalarej. Produse din carne sterilizate1. Definiţie: Produsele astfel denumite sunt obţinute din materiile prime menţionate la punctele 2.1. la care se adaugă eventual ingredientele menţionate la punctele 2.2. precum şi aditivii admişi de legislaţie, prelucrate conform tehnologiilor specifice şi a tratamentului termic care să asigure sterilizarea produselor.Produsele sunt ambalate în cutii metalice sau alte tipuri de ambalaje ermetic închise şi care să permită tratamentul termic de peste 115 C.2. Ingredientej.1. Conserve din carne2.1. Materii prime: a) Carne de porc, carne de vită, carne de pasăre, carne de oaie şi capră, vânat sau carne provenită de la alte specii admise în consumul uman b) Organe de porc, organe de vită, organe de pasăre c) Subproduse comestibile de abator: şorici, piele pasăre, ţesuturi conjunctive vită, sub formă de emulsie d) La conservele de porc în suc propriu şi conservele de vită în suc propriu, cantitatea de carne trebuie să fie de minim 60% din masa netă; grăsimea trebuie să fie de maxim 10% raportată la masa netă, în cazul conservei de vită în suc propriu şi de maxim 20%, în cazul conservei de porc în suc propriu. La ambele sortimente nu se admite utilizarea cărnii de porc sau de pasăre separate mecanic, precum şi a proteinelor de origine vegetală.2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasăre separată mecanic, b) Sare c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. d) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) e) Amidon sau amidonuri modificate f) Fibre celulozice g) Alte proteine de origine animală h) Proteine de origine vegetală i) Produse de origine vegetală: ulei, făină, suc de roşii, etc.j.2. Pateuri şi paste din carne2.1. Materii prime: a) Carne de porc, carne de vită, carne de pasăre, carne de oaie şi capră, iepure şi alte cărnuri admise în consumul uman b) Grăsime de origine vegetală şi animală c) Organe de porc, organe de vită, organe de pasăre d) Pateul de ficat trebuie să aibă un conţinut minim de ficat de 15%. La fabricarea pateului de ficat nu se admite utilizarea cărnii de porc sau pasăre separate mecanic, a amidonului sau amidonului modificat şi a proteinei de origine vegetală e) Subproduse comestibile de abator: şorici, piele pasăre.2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasăre separată mecanic, b) Sare c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. d) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză) e) Amidon sau amidonuri modificate f) Fibre celulozice g) Alte proteine de origine animală h) Proteine de origine vegetală i) Produse de origine vegetalăj.3. Conserve mixte2.1. Materii prime: a) Carne de porc, carne de vită, carne de pasăre, carne de oaie şi capră, iepure şi alte cărnuri admise în consumul uman b) Produse din carne c) Organe de porc, organe de vită, organe de pasăre, organe de iepure d) Subproduse comestibile de abator: şorici, piele pasăre, ţesuturi conjunctive vită, sub formă de emulsie e) Slănină şi alte materii grase de la speciile menţionate mai sus f) Fibre celulozice g) Produse de origine vegetală h) Alte produse de origine animală2.2. Alte ingrediente: a) Carne de porc sau de pasăre separată mecanic, b) Sare c) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. d) Zaharuri e) Amidon sau amidonuri modificate f) Alte proteine de origine animală g) Proteine de origine vegetalăj.4. Conserve dietetice2.1. Materii prime: a) Carne de vită, carne de pasăre b) Organe de vită, organe de pasăre c) Produse de origine vegetală2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, etc. c) Zaharurij.5. Conserve pentru copii2.1 Materii prime: a) Carne de vită, carne de pasăre, carne de porc b) Organe de vită, organe de pasăre, organe de porc c) Produse de origine vegetală2.2. Alte ingrediente: a) Sare b) Condimente naturale sau extracte sub formă de uleiuri esenţiale, oleorezine, s.a. c) Zaharuri (zahăr, dextroză, lactoză, sirop de glucoză)  +  Anexa 2 ───────la norme────────Proprietăţi organolepticeProduse obţinute prin tratament termic:- Produsele din carne - grupele a-i (cu excepţia semiconservelor din carne)*Font 8*┌────┬─────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ ││Nr. │Caracteristici │Produsul │Condiţii de admisibilitate│crt.│ │ │├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │Aspect exterior │ │- suprafaţa curată, nelipicioasă, fără mucegai sau corpuri│ │ │ │străine, de culoare specifică sortimentului│ │ │ │Pentru produsele introduse în membrană se impun, în plus,│ │ │ │următoarele condiţii:│ │ │ │- nu se admit aglomerări de suc, gelatină şi grăsime sub│ │ │ │membrană│ │ │ │- membrana să fie aderentă la compoziţie, nedeteriorată│ │ │ │- pentru produsele crude uscate cu mucegai se admite│ │ │ │prezenta unui strat subţire de mucegai selecţionat, de│ │ │ │culoare alb-gri; se admite pulbere de mucegai gălbui-│ │ │ │ruginiu şi porţiuni neacoperite cu mucegai pe circa 10%│ │ │ │din suprafaţa totală a membranei.│ │ │ │- pentru produsele crude uscate fără mucegai se admit│ │ │ │pete rare de mucegai sau drojdii.│ │ │ │- la produsele uscate suprafaţa poate prezenta│ │ │ │încreţituri.│ │ │ │- la produsele obţinute prin coacere suprafaţa este│ │ │ │rumenă.├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ 2 │Aspect în │Produsele din │- pasta omogenă, compactă şi/sau mozaicată│ │secţiune │carne tocata │- nu se admit bucăţi de flaxuri şi goluri de aer mai│ │ │(salamuri, │mari de 3 mm│ │ │cârnaţi, şunci│- la tăiere trebuie să se păstreze integritatea feliei,│ │ │rulade,...) │în cazul produselor în membrana│ │ │ │- fără corpuri străine, fragmente de os, aglomerări de│ │ │ │grăsime şi de condimente.│ │ │ │- pentru paste, aspectul trebuie să fie alifios şi fără│ │ │ │goluri de aer│ │ │ │- pentru şunci şi rulade se admit rare goluri neregulate│ │ │ │de maxim 1cm,│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │Produsele din │- caracteristic piesei anatomice respective.│ │ │carne neto- │- pentru şunci şi rulade se admit rare goluri neregulate│ │ │cată │de maxim 1cm.│ │ │(afumături, ││ │ │specialităţi) ││ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │Produsele din │- culoare pe secţiune uniformă de la roz la roşu rubiniu,│ │ │carne │admiţându- se o nuanţă mai închisă pe o porţiune de maxim│ │ │crude-uscate │10 mm de la margine├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ 3 │Gust şi miros │ │- fără gust şi miros străin├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ 4 │Consistenţa │Produsele din ││ │ │carne fierte: ││ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- tocate │- moale şi/sau elastică│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- netocate │- specifică sortimentului│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │Produsele din ││ │ │carne afumate ││ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- tocate │- moale spre semitare│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- netocate │- specifică sortimentului│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │Produsele din ││ │ │carne afumate ││ │ │şi fierte: ││ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- tocate │- elastică│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- netocate │- specifică sortimentului│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │Produsele din ││ │ │carne fierte ││ │ │şi dublu ││ │ │afumate ││ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- tocate │- elastică spre semitare│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- netocate │- specifică sortimentului│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │Produsele din ││ │ │carne fierte, ││ │ │dublu afumate ││ │ │şi uscate ││ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- tocate │- semitare│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- netocate │- specifică sortimentului│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │Produsele din ││ │ │carne afumate ││ │ │şi uscate ││ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- tocate │- semitare│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- netocate │- specifica sortimentului│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │Produsele din ││ │ │carne crude ││ │ │uscate ││ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- tocate │- semitare până la tare│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- netocate │- specifica sortimentului│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │Produsele din ││ │ │carne fierte ││ │ │şi uscate ││ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- tocate │- semitare│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- netocate │- specifică sortimentului│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │Produsele din ││ │ │carne ││ │ │prelucrate ││ │ │prin coacere ││ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- tocate │- elastică│ │ ├──────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │- netocate │- specifică sortimentului└────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────- Semiconserve din carne şi produse din carne sterilizate*Font 8*┌────┬───────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────│Nr │Caracteris-│ │ Produsul/Condiţii de admisibilitate│crt.│tici │ │├────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────│ │ │ Semiconserve din carne │Produse din carne sterilizate├────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┬──────────┬─────────┬───────────│ │ │ │Pateuri şi │Conserve │Conserve │Conserve│ │ │ │paste din │din carne │mixte │dietetice│ │ │ │carne │ │ │├────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┴──────────┴─────────┴───────────│ │Aspectul │- exterior │Specific ambalajului folosit│ │ambalajului│Cutii metalice, nebombate, │a) în cazul ambalajelor metalice:│ │ │fără fisuri sau neetanşeităţi; se │- se admit uşoare deformări la corpul│ │ │admit mici deformări care nu │ambalajului fără a se afecta zona falţului│ │ │influenţează etanşeitatea; în │- cutii vernisate în interior fără pete de│ │ │cazul altor tipuri de ambalaje, │sulfură de fier, fără a fi bombate, fără│ │ │acestea trebuie să fie │fisuri sau scurgeri de conţinut│ │ │nedeteriorate; ambalajele vor fi │- se admite formarea de rare puncte de│ │ │corect şi vizibil marcate; │sulfură de fier în zonele în care tabla│ │ │- interior │a fost solicitată mecanic în procesul de│ │ │Cutii vernisate în interior, fără │fabricaţie, precum şi pe lungimea lipiturii│ │ │pete de sulfură de fier; se │laterale;│ │ │admit marmorări, de culoare │b) în cazul altor tipuri de ambalaje,│ │ │violacee sau uşoare oxidări de │acestea trebuie să fie nedeteriorate│ │ │brunificare ce se pot eventual │Ambalajele vor fi corect şi vizibil│ │ │transmite şi pe blocul de │marcate.│ │ │carne. │├────┼───────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────│ 2 │Aspectul │- exterior │- aspect specific sortimentului; fără spumă,│ │ │La temperatura de până la 10°C │goluri de aer, impurităţi; fără îmbrunare│ │ │păstrează forma ambalajului, │puternică (consecinţa a suprasterilizării);│ │ │cu aspicul mai mult sau │lichidul de acoperire (suc, ulei, sos) nu│ │ │mai puţin gelificat la │poate fi tulbure, filanţ;│ │ │sortimentele cu gelatina şi cu │- culoare specifică cărnii şi legumelor│ │ │suc la cele fără gelatină; │fierte; în cazul, utilizării nitriţilor│ │ │aspicul sau sucul clar, de │culoarea va fi roz - roşiatică.│ │ │culoare alb - gălbuie până la ││ │ │portocaliu, uneori roz, în ││ │ │funcţie de sortiment │├────┼───────────┼────────────────────────────────────┬───┴───────┬───────────┬────────────┬───────────│ │ │- pe secţiune │La 10°C │La 10°C │Specific │20° C│ │ ├────────────── ├──────── │ ──────── │fiecărui │ ──────│ │ │Ţesutul muscular de culoare │Pasta │Masă │sortiment, │Specific│ │ │roz deschis la roz închis în │uniformă, │compactă │funcţie de │fiecărui│ │ │funcţie de sortiment │alifioasă, │sau │reţeta şi de│sortiment│ │ │ │tartinabilă│mozaicală │procesul │funcţie de│ │ │ │sau uşor │putând │tehnologic │reţetă şi│ │ │ │granulată, │prezenta la│folosit │procesul│ │ │ │poate │suprafaţă │ │tehnologic│ │ │ │prezenta un│un strat de│ │folosit│ │ │ │strat │grăsime şi │ ││ │ │ │subţire de │aspic │ ││ │ │ │grăsime │La 40°C │ ││ │ │ │şi aspic ├─────── │ ││ │ │ │ │Bucăţi de │ ││ │ │ │ │carne │ ││ │ │ │ │obţinute │ ││ │ │ │ │prin │ ││ │ │ │ │tocare, │ ││ │ │ │ │în suc │ ││ │ │ │ │de culoare │ ││ │ │ │ │specifică, │ ││ │ │ │ │opalescent,│ ││ │ │ │ │cu │ ││ │ │ │ │sedimente │ ││ │ │ │ │de carne şi│ ││ │ │ │ │grăsime │ ││ │ │ │ │topită │ │├────┼───────────┼────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────│ 3 │Gust şi │- fără gust şi miros străin│ │miros │└────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3 ───────la norme────────Proprietăţi fizico - chimiceReacţia hidrogen sulfurat şi reacţia Kreiss - negative┌───────────────────────────┬─────┬─────────┬───────┬────────┬──────────┬──────┐│ │Apa.%│Substanţe│NaCl, │Proteine│Azot uşor │Raport││ Produs │max. │ grase │% max. │totale │hidroliza-│maxim ││ │ │ % max. │ │ % min. │bil, maxim│cola- ││ │ │ │ │ │mg/100 g │gen/ ││ │ │ │ │ │ │prote-││ │ │ │ │ │ │ina ││ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│1. Produse obţinute prin │ │ │ │ │ │ ││tratament termic │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│a. Produse din carne fierte│ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- tobe │ 70 │ 27 │ 3 │ 10 │ 30 │ 35 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- produse în aspic │ - │ - │ 2,5 │ - │ - │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- caltaboş │ 72 │ 27 │ 3 │ 8 │ 30 │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- sângerete │ 70 │ 28 │ 3 │ 9 │ 30 │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- paste │ 73 │ 32 │ 3 │ 8 │ 30 │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- şunci │ - │ 32 │ 3 │ 12 │ 30 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- rulade │ - │ 43 │ 3 │ 10 │ 30 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- salamuri, din care: │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- fără structură │ 70 │ 26 │ 3 │ 11 │ 30 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- cu structură │ 68 │ 28 │ 3 │ 11 │ 30 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- cârnaţi, din care: │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- fără structură │ 70 │ 27 │ 3 │ 10 │ 30 │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- cu structură │ 68 │ 28 │ 3 │ 10 │ 30 │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- semiconserve din carne*) │ - │ - │ 3,9 │ 15 │ - │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- produse fierte │ - │ - │ 3 │ - │ - │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│b. Produse din carne │ │ │ │ │ │ ││ afumate │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- afumături │ - │ - │ 4 │ - │ 45 │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- specialităţi │ - │ - │ 5 │ 15 │ 45 │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- cârnaţi afumaţi la rece │ 58 │ 38 │ 3 │ 11 │ 45 │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│c. Produse din carne │ │ │ │ │ │ ││afumate şi fierte │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- salamuri, din care: │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- fără structură │ 70 │ 26 │ 3 │ 11 │ 35 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- cu structură │ 66 │ 30 │ 3 │ 11 │ 45 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- cârnaţi, din care: │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- fără structură │ 70 │ 26 │ 3 │ 10 │ 35 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- cu structură │ 65 │ 32 │ 3 │ 10 │ 45 │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- specialităţi │ - │ - │ 3,5 │ 15 │ 45 │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- rulade │ - │ - │ 3 │ 10 │ 45 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│d. Produse din carne │ │ │ │ │ │ ││fierte şi dublu │ │ │ │ │ │ ││afumate │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- salamuri │ 50 │ 40 │ 3 │ 15 │ 45 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- cârnaţi │ 50 │ 43 │ 3 │ 12 │ 45 │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- specialităţi │ - │ - │ 3,5 │ 15 │ 45 │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│e. Produse din carne │ │ │ │ │ │ ││fierte, dublu │ │ │ │ │ │ ││afumate şi uscate │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- salamuri │ 48 │ 44 │ 3 │ 15 │ 45 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- cârnaţi │ 48 │ 47 │ 3 │ 12 │ 45 │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- specialităţi │ - │ - │ 3 │ 15 │ 45 │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│f. Produse din carne │ │ │ │ │ │ ││afumate şi uscate │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│g. Produse din carne │ │ │ │ │ │ ││crude - uscate │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- salam de Sibiu │ 30 │ 46 │ 6 │ 20 │ 200 │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- salamuri │ 35 │ 50 │ 6 │ 16 │ 200 │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- cârnaţi │ 35 │ 50 │ 6 │ 14 │ - │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- specialităţi │ - │ - │ 9 │ 22 │ 200 │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│h. Produse din carne │ │ │ │ │ │ ││fierte şi uscate │ 45 │ 50 │ 3 │ 12 │ 45 │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│i. Produse din carne │ │ │ │ │ │ ││coapte │ 65 │ 40 │ 3 │ 10 │ 30 │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│j. Produse din carne │ │ │ │ │ │ ││sterilizate: │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- conserve din carne │ - │ 20 │ 2 │ 10 │ 55 │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- pateuri │ 74 │ 30 │ 2 │ 9 │ - │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- paste din carne │ 75 │ 30 │ 2 │ 8 │ - │ 30 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- conserve mixte │ - │ - │ 2 │ - │ - │ - │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- conserve dietetice │ - │ 10 │ 1,5 │ 5 │ 55 │ 20 │├───────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────┤│- conserve pentru copii │ 85 │ 5,6 │ 1,3 │ 10 │ │ 20 │└───────────────────────────┴─────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴──────┘________ * Aspic, % maxim - 15   Suc. % - maxim - 10_________