ORDIN nr. 255 din 6 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 6 martie 2014    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 174/2014 al Serviciului politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile acordului încheiat între Ministerul Sănătăţii şi I.R.C.C.S. Policlinico San Donato şi Asociaţia Bambini Cardiopatici nel Mondo,în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Serviciul politici coordonare şi monitorizare asistenţă medicală de urgenţă, telemedicină şi programe strategice şi celelalte direcţii implicate din Ministerul Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuBucureşti, 6 martie 2014.Nr. 255.  +  AnexăNORMA 06/03/2014