ORDIN nr. 190 din 14 februarie 2014privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 190 din 14 februarie 2014
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 76 din 20 februarie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 5 martie 2014  În baza:- Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România;- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Georgeta Bratu,secretar de statPreşedinteleInstitutului Naţional de Statistică,Tudorel Andrei  +  Anexa LISTAocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modificăşi completează Clasificarea ocupaţiilor din România -nivel de ocupaţie (şase caractere)
  1. auditor de securitate a aviaţiei civile codul - 242228
  2. biochimist medical principal codul - 226915
  3. biochimist medical specialist codul - 226912
  4. biolog medical principal codul - 226916
  5. biolog medical specialist codul - 226913
  6. chimist medical principal codul - 226917
  7. chimist medical specialist codul - 226914
  8. coafor stilist codul - 514103
  9. consilier dezvoltare locală şi regională codul - 242229
  10. expert localizare codul - 263219
  11. geomatician codul - 216509
  12. geomorfolog codul - 211441
  13. laborant pentru fabrica de ciment codul - 311942
  14. manager consorţiu turistic codul - 263218
  15. montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri codul - 712416
  16. operator cameră comandă pentru fabrica de ciment codul - 811411
  17. operator flux pentru fabrica de ciment codul - 811412
  18. operator maşini însăcuire pentru fabrica de ciment codul - 818303
  19. operator maşini paletizate şi înfoliere pentru fabrica de ciment codul - 818304
  20. promotor local codul - 263220
  Se modifică denumirea ocupaţiei cod 341201 din "asistent social nivel mediu" în "tehnician asistenţă socială".Se modifică denumirea ocupaţiei cod 263501 din "asistent social nivel superior" în "asistent social".Se modifică denumirea ocupaţiei cod 712408 din "confecţioner geam termoizolator" în "confecţioner vitraje izolante".Se modifică denumirea ocupaţiei cod 712410 din "montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice" în "montator sisteme tâmplărie termoizolantă".Se modifică denumirea ocupaţiei cod 712411 din "confecţioner-montator tâmplărie din aluminiu şi mase plastice cu geam termoizolator" în "confecţioner-montator tâmplărie cu vitraj izolant".Se mută ocupaţia "auditor în managementul riscului" din Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi şi de producţie" şi va avea codul 214139.Se mută ocupaţia "specialist în managementul riscului" din Grupa de bază 2421 "Analişti de management şi organizare" în Grupa de bază 2141 "Ingineri tehnologi şi de producţie" şi va avea codul 214140._________