LEGE nr. 14 din 28 februarie 2014pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 4 martie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În localităţile unde trăiesc etnici tătari, autorităţile administraţiei publice locale pot organiza manifestări cultural-artistice dedicate zilei de 13 decembrie."2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Fondurile necesare organizării manifestărilor prevăzute la alin. (1) pot fi asigurate din bugetele locale ale autorităţilor publice locale. (3) Angajatorii pot acorda o zi liberă, în data de 13 decembrie, la cerere, persoanelor de etnie tătară, pentru participarea la manifestările prevăzute la alin. (1)."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 28 februarie 2014.Nr. 14.------