HOTĂRÎRE*) nr. 481 din 7 mai 1990privind încadrarea personalului în grupele I şi a II-a de muncă de la locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite apărute după anul 1969 în unităţile Ministerului Industriei Metalurgice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992    ---------- Notă *) Hotărîre cuprinsă în anexa la Hotărîrea Guvernului României nr. 102/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 aprilie 1992.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICPersonalul care este în activitate de la locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite din unităţile Ministerului Industriei Metalurgice intrate în funcţiune după data de 18 martie 1969, care nu a fost cuprins în grupele I şi a II-a de muncă, conform prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990, va beneficia de încadrarea în aceste grupe pe întreaga perioadă lucrata, potrivit anexelor nr. I şi II la prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 GRUPA I DE MUNCĂLista locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale1. Sectorul de aglomerare din siderurgie: sortarea, prepararea şi aglomerarea minereurilor (concasare, macinare, ciuruire, dozarea sarjei de aglomerat, primirea materialelor şi a materiei prime la silozuri, inclusiv expediţia aglomeratului).2. Pregătirea carbunilor în vederea cocsificarii, amestec şi transport sarja.3. Fabricarea produselor dolomitice gudronate pentru otelariile cu convertizoare.4. Electrofiltrele şi cazanele recuperatoare din otelarii. Cazanul recuperator de la cuptoarele de topire şi rafinare termica.5. Decaparea cu acizi în flux continuu, dresarea tablelor şi a benzilor din oţel la rece şi laminarea în tandem.6. Deservirea cuptoarelor cu clopot de tratamente termice a rulourilor la C.S. Galaţi.7. Instalaţii şi procese de reducere şi tratamentul cu hidrogen sau oxid de carbon la temperaturi înalte sau în vid.8. Forjarea şi presarea la cald cu ciocane şi prese de peste 200 kgf.9. Instalaţii de recuperare a metalelor din zguri.10. Fabricarea aliajelor şi a prealiajelor cu vanadiu pornind de la pentoxid de vanadiu.11. Electroliza sarurilor topite.12. Fabricarea prealiajelor cu conţinut de fosfor, litiu, sodiu, calciu, titan, molibden, vanadiu, aluminiu, magneziu, crom prin procedee metalurgice.13. Fabricarea la cald şi la rece a benzilor de cupru-beriliu.14. Omogenizarea, malaxarea, brichetarea, cocsificarea, amestecuri concentrate titanifere şi zirconifere în cocs şi smoala.15. Clorurarea materialelor cu conţinut de titan şi zirconiu cu clor gazos sau gaz anodic la o temperatura ridicată şi prelucrarea produselor de clorurare.16. Clorurarea magneto-termica pentru obţinerea titanului şi a zirconiului şi distilare în vid, inclusiv topirea şi turnarea magneziului.17. Sfarimarea, clasarea, sortarea şi presarea buretelui de titan şi zirconiu.18. Recuperarea metalelor utile din catalizatorii uzati cu conţinut de vanadiu, nichel, molibden-crom, aluminiu sau siliciu.19. Seleniu: extragere, preparare, purificare.20. Asamblare anozi şi catozi la electroliza aluminiului.21. Peliculizarea nisipului cuartos.22. Fabricarea sarurilor acidului sulfuric în unităţile în care se prelucreaza concentrate plumbo-cuproase.23. Fabricarea bioxidului de magneziu electrolitic.24. Topirea şi turnarea materialelor refolosibile la I.M. Neferal şi I.P.A. Slatina.25. Fabricarea oleumului.26. Fabricarea pulberilor metalice sau de carburi metalice, precum şi a amestecului de pulberi metalice sau carburi metalice. Fabricarea pastelor de aluminiu. Fabricarea din pulberi metalice sau nemetalice, prin sinterizare, a diferitelor piese şi prelucrarea mecanică a pieselor sinterizate. Fabricarea sinterocorindonului şi a produselor sinterocorindonice.27. Topirea concentratelor de ilmenit în cuptoare cu arc; reducerea magnezio-termica pentru obţinerea titanului şi zirconiului şi distilarea în vid, inclusiv topirea şi turnarea magneziului; sfarimarea, clasarea, sortarea, presarea buretelui de titan şi zirconiu; elaborarea lingourilor din titan şi zirconiu şi alte materiale grele fuzibile şi aliaje ale acestora în cuptoare în vid, cu arc inductiv sau cu fascicol de electroni; decaparea titanului şi zirconiului şi a aliajelor acestora în soluţii de acid azotic şi fluorhidric; elaborarea prealiajelor cu conţinut de titan, vanadiu, molibden, aluminiu, magneziu, crom, inclusiv procese de reducere şi tratamente cu oxigen, oxid de carbon la temperaturi ridicate şi în vid; recuperarea metalelor lichide din catalizatorii uzati cu conţinut de vanadiu, nichel, molibden, crom, aluminiu, siliciu la instalaţiile IMNR Bucureşti şi C.Ch. Giurgiu.28. Obţinerea gazului de gazogen.29. Extrudarea şi expandarea tevilor la Institutul de cercetări metalurgice Bucureşti.30. Turnarea continua a fontei pe banda la Combinatul siderurgic "Victoria" Calan.31. Decaparea, tratamentul termic şi zincarea tablelor de la C.S. Galaţi şi I.L.T. Galaţi.  +  Anexa 2 GRUPA a II-a DE MUNCĂLista locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale1. Fabricarea tablelor şi a benzilor din oţel la rece. Laminarea la rece a tevilor din oţel şi metale neferoase.2. Calibrarea, reconditionarea şi montarea cilindrilor de laminor în combinatele şi întreprinderile metalurgice.3. Confecţionarea plaselor metalice pa maşini automate. Apretarea materialului marunt de cale ferată.4. Fabricarea conului şi a discului de sticlă în vederea operaţiei de extruziune la cald.5. Confecţionarea prin indoire la cald a coturilor şi a curbelor din teava cu diametrul mai mare de 57 mm.6. Deglasarea la cald a tevilor şi a profilelor extrudate.7. Fabricarea cablurilor electrice din aluminiu şi aliaje din aluminiu.8. Fabricarea la rece a tablelor şi a benzilor din materiale neferoase sau prin extrudare la prese hidraulice.9. Izolarea cu cauciuc şi P.V.C. a conductorilor electrici, trasarea cu fibre textile şi metalice a conductorilor electrici.10. Evaporarea, caustificarea, descompunerea soluţiei de aluminat de sodiu, filtrare, calcinarea hidroxidului de aluminiu, transportul pneumatic al trioxidului de aluminiu.11. Obţinerea aluminei tabulare (uscare, descărcare hidrat de aluminiu, prepararea amestecului pentru presare, presarea amestecului, uscare, calcinare, sinterizarea amestec, concasare - macinare, sortare brichete, descărcare depozitare, soluţie de acid clorhidric, soluţii amoniacale şi ambalarea aluminei tabulare).12. Obţinerea metavanadatului de sodiu şi a pentoxidului de vanadiu.13. Fabricarea, comprimarea şi îmbutelierea oxigenului, hidrogenului, azotului, argonului, fosfinei şi arsinei.14. Confecţionarea şi reconditionarea tijelor şi a jonctiunilor în mediu de gaze inerte.15. Staţiile de emulsie ale laminoarelor de benzi şi folii de aluminiu.16. Statia hidraulica a laminorului de benzi la cald.17. Stantarea, degresarea, decaparea, devaburarea rondelelor şi prelucrarea produselor anodizate.18. Calibrarea dopurilor din fonta de la laminoarele de ţevi.19. Hala de materiale de adaos şi fier vechi pentru elaborarea otelului.20. Restul personalului necuprins în grupa I de muncă de la combinatele de metalurgie neferoasa Baia Mare, Zlatna, Combinatul de aluminiu Slatina şi I.M. Neferal, I.M. Firiza şi din subunitatile ce extrag şi prelucreaza materii prime pe bază de plumb.--------------