ORDIN nr. 11 din 21 februarie 2014pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 27 februarie 2014    Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, şi ale art. 35 şi art. 42 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2003 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 11 decembrie 2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 21 februarie 2014.Nr. 11.  +  AnexăMETODOLOGIE 21/02/2014