ORDIN nr. 92 din 19 aprilie 2006 (*actualizat*)privind aprobarea Tarifelor de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală(actualizat până la data de 21 decembrie 2013*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 144 din 28 decembrie 2010; ORDINUL nr. 110 din 9 decembrie 2011; ORDINUL nr. 99 din 17 decembrie 2012; ORDINUL nr. 111 din 16 decembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. 40.478 din 10 aprilie 2006, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Tarifele de plată pentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Ion AgafiţeiBucureşti, 19 aprilie 2006.Nr. 92.  +  Anexa TARIFELE DE PLATĂpentru acţiunile de prelevare de probe efectuate în vederea controluluioficial al alimentelor de origine nonanimală┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐│ │Loturi ≤ │Loturi > ││ │15 tone │ 15 tone │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│Distanţa până la locul de prelevare ≤ 80 km │ 67 lei │ 78 lei │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤│Distanţa până la locul de prelevare > 80 km │ 90 lei │ 96 lei │└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘------------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 111 din 16 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013, conform art. I din acelaşi act normativ.------