HOTĂRÂRE nr. 532 din 4 iulie 1996 (*actualizată*)pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, precum şi a schimbului de scrisori pentru prelungirea valabilităţii acordului pentru perioada 1995-1996**)(actualizată până la data de 23 iunie 1999*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 iunie 1999 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ACORDUL din 17 aprilie 1996 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 648 din 8 august 1996; ÎNŢELEGEREA din 17 decembrie 1998 aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 461 din 10 iunie 1999.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor--------------**) Notă S.C. C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:Conform ACORDULUI din 17 aprilie 1996 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 648 din 8 august 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 23 august 1996, anterior modificărilor aduse prin acesta, valabilitate Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 "a fost prelungită pentru o perioadă de 2 ani la 30 noiembrie 1994 prin intermediul unui schimb de scrisori".ACORDUL din 17 aprilie 1996 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 648 din 8 august 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 23 august 1996 prelungeşte valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 astfel: "Pe baza prevederilor art. 10 al acordului mai sus menţionat, Guvernul Elveţian confirma: (...) (îi) ca este de acord să prelungească valabilitatea acordului până la data de 31 decembrie 1998".A se vedea şi ÎNŢELEGEREA din 17 decembrie 1998 aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 461 din 10 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 23 iunie 1999 care prelungeşte valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 până la 31 decembrie 2000.În temeiul art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, precum şi pentru schimbul de scrisori din 21 noiembrie 1994 şi 30 noiembrie 1994 pentru prelungirea valabilităţii acordului pentru perioada 1995-1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:Departamentulpentru Integrare Europeană,Ghiorghi Prisacaru,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de statACORD 26/11/1992