HOTĂRÂRE nr. 73 din 5 februarie 2014privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 74. - Componenţa comisiei prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul economiei,Andrei Dominic GereaBucureşti, 5 februarie 2014.Nr. 73.---------