ORDIN nr. 21 din 6 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2014    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul interimar al afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 66/2013 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se abrogă.2. La articolul 6 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) Arhivele Naţionale."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministrul,ministrul interimaral afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 6 februarie 2014.Nr. 21._______