ORDIN nr. 20 din 4 februarie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 10 februarie 2014    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul interimar al afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă."2. La articolul 1, după punctul 133 se introduce un nou punct, punctul 134, cu următorul cuprins:"134. Unitatea Specială 70 Jandarmi Protecţie Instituţională Bucureşti."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-134."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-134 fac parte integrantă din prezentul ordin."5. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1*) la prezentul ordin.6. După anexa nr. 133 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 134, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.----- Notă *) Însemnele heraldice din anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrulinterimar al afacerilor interne,Gabriel OpreaBucureşti, 4 februarie 2014.Nr. 20.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 490/2008)-------------------------------------DEPARTAMENTUL DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂÎnsemnul heraldic al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, cu bordură crenelată roşie, în câmpul căruia, pe albastru, un leu de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o cheie, de asemenea, de aur şi poziţionată în pal, iar în cea stângă trei săgeţi de acelaşi metal, cu vârfurile orientate în sus, încrucişate şi dispuse în bandă-pal-bară.Sub pasăre, pe o eşarfă albă, s-a scris, cu litere majuscule negre, deviza: BONA FIDE (CU BUNĂ-CREDINŢĂ).Drapelul distinctiv al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă va avea culoarea albă, cu lungimea flamurei egală cu 1,5 din lăţime. În exergă, în jurul însemnului heraldic, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DEPARTAMENTUL DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂ * MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Compoziţia de mai sus se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului.Semnificaţia elementelor însumate: a) leu de aur - luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui; b) limba şi ghearele roşii - forţa unităţii; c) cheia - siguranţa şi puterea; simbolizează iniţiatorul, cel care deţine puterea de decizie şi de responsabilitate; d) trei săgeţi - lupta împotriva inamicului; e) bordura crenelată - protecţie, recompensă, securitate, adăpost.  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 134 la Ordinul nr. 490/2008)---------------------------------------UNITATEA SPECIALĂ 70 JANDARMI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ BUCUREŞTIÎnsemnul heraldic al Unităţii Speciale 70 Jandarmi Protecţie Instituţională Bucureşti din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, tăiat de o bandă de argint, încărcată cu trei stele roşii, având în cartierul stâng superior două halebarde, de asemenea, de argint, încrucişate în săritoare şi în cartierul drept inferior, o grenadă aprinsă de acelaşi metal.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur: * UNITATEA SPECIALĂ 70 JANDARMI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ * BUCUREŞTI.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - apărare, protecţie, ordine; b) stelele roşii - oamenii; c) halebardele - paza şi protecţia obiectivelor; d) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.-----