LEGE Nr. 71 din 3 decembrie 1991privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 6 decembrie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pentru serviciile prestate de comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene privind stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi asigurarea surselor necesare în vederea pregătirii operaţiunilor de înscriere a titlurilor de proprietate în evidenta cadastrala juridică, se instituie taxa de 200lei/hectar sau fracţiune de hectar pentru eliberarea titlului de proprietate potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar. Taxa se plăteşte înainte de eliberarea titlului de proprietate, la unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni sau la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 2Sumele încasate de organele prevăzute la art. 1 se depun la bugetul administraţiei centrale de stat în contul 60.22 x "Încasări din alte surse".  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 270/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 noiembrie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 27 noiembrie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU----------------------