ORDONANTA nr. 67 din 25 august 1998pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 27 august 1998  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 12 lit. n) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 123/1994, completată prin Legea nr. 74/1998, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de Inspectoratul navigaţiei civile şi capitaniile de port din subordine se percep tarife stabilite de prestatori şi aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.Încasările obţinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziţia Inspectoratului navigaţiei civile şi a capitaniilor de port din subordine pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestora, cu eliminarea alocaţiilor acordate în acest scop de la bugetul de stat."2. Articolul 2 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri sunt prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă şi se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sumele încasate potrivit prevederilor art. 2 constituie venituri la bugetul de stat."4. Anexa nr. 1 se abroga.5. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexa 1 TAXELEpentru autorizaţiile de transport ce se eliberează agenţilor economici cu sediul în România, care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri cu autovehicule
         
    Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa (lei/autorizaţie)
    1.Eliberarea autorizaţiei de transport internaţional20.000
    2.Eliberarea autorizaţiei multiple de transport internaţional (CEMT)1.000.000
  --------