HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 11 decembrie 2013privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 30 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020, denumită în continuare Strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru Implementarea Strategiei naţionale, denumit în continuare Plan de acţiuni, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate prevăzute în Planul de acţiuni.  +  Articolul 4Finanţarea necesară îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni se realizează de către fiecare instituţie/autoritate publică implicată, prin absorbţia fondurilor europene nerambursabile şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanţarea proiectelor realizate cu acestea, precum şi în limita fondurilor aprobate anual în bugetul instituţiilor publice implicate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.--------- Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul delegat pentru dialog social,Adriana Doina PanăViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel Constantinp. Ministrul educaţiei naţionale,Gigel Paraschiv,secretar de statMinistrul delegat pentruînvăţământ superior,cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul tineretului şi sportului,Nicolae BănicioiuMinistrul economiei,Andrei Dominic GereaMinistrul delegat pentruîntreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuMinistrul pentru societatea informaţională,Dan NicaMinistrul delegat pentruproiecte de infrastructurăde interes naţionalşi investiţii străine,Dan-Coman ŞovaBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.071.--------