ORDONANTA nr. 63 din 21 august 1998pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma în domeniul protecţiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 26 august 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 1 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma în domeniul protecţiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998, în valoare de 5 milioane dolari S.U.A.  +  Articolul 2Aplicarea acordului va fi realizată de către Departamentul pentru Protecţia Copilului, desemnat ca agenţie de implementare.Ministerul Finanţelor va încheia cu Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Protecţia Copilului un acord de împrumut subsidiar, prin care va transfera acestuia din urma obligaţiile şi răspunderile care decurg din acordul de împrumut prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Rambursarea împrumutului, achitarea dobânzilor şi a altor costuri interne sau externe aferente împrumutului vor fi suportate de către Departamentul pentru Protecţia Copilului din sume cu aceasta destinaţie, alocate anual de la bugetul de stat în bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 4Guvernul României este autorizat ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe categorii, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionari faţă de cele convenite iniţial între părţi.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel DaianuSecretarul general alGuvernului,Radu StroeDepartamentul pentru Protecţia CopiluluiCristian Tabacaru,secretar de statp. Ministrul afacerilorexterne,Mihai Ungureanu,secretar de statACORD 15/07/1998