HOTĂRÂRE nr. 2 din 29 ianuarie 2014privind declararea stării de alertă în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea
EMITENT
  • COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 29 ianuarie 2014    De acord,PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAAvând în vedere nivelul de gravitate al situaţiilor de urgenţă generate de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase specifice iernii, cu impact major asupra comunităţilor din judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea,luând în considerare blocarea căilor de circulaţie majore spre localităţile afectate, insuficienţa resurselor destinate pentru acţiunile de deszăpezire din competenţa consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, persistenţa condiţiilor atmosferice nefavorabile cu impact asupra alimentării populaţiei cu bunuri de primă necesitate, necesitatea implicării tuturor autorităţilor în acţiunile de răspuns (MAI, MApN, MS, autorităţi locale), derularea acţiunilor pe o durată îndelungată, ceea ce impune suplimentarea unor categorii de bunuri materiale de la rezervele de stat, necesitatea implicării în acţiunile de intervenţie a unui număr foarte mare de efective şi necesitatea coordonării unitare a intervenţiilor, prin creşterea capacităţii operaţionale a structurilor,în temeiul prevederilor art. 20 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 29 ianuarie 2014, ora 15,00, se declară starea de alertă în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea.  +  Articolul 2Începând cu ora declarării stării de alertă se pun în aplicare, în regim de urgenţă, măsurile de prevenire şi planurile de acţiuni pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă.  +  Articolul 3Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă transmit de îndată Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă măsurile de prevenire adoptate şi planurile de acţiuni menţionate la art. 2, luând în considerare activităţile principale prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.Viceprim-ministru pe probleme de securitatenaţională şi ministrul interimar al afacerilor interne,preşedinte al Comitetului Naţionalpentru Situaţii de Urgenţă,Gabriel OpreaBucureşti, 29 ianuarie 2014.Nr. 2.  +  Anexa Lista cu principalele activităţi întreprinse pentru asigurareafuncţiilor de sprijin pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă1. Asigurarea, sub comandă unitară, a utilajelor, a altor mijloace de intervenţie, precum şi a carburantului necesar pentru acţiunile de deszăpezire2. Organizarea transportului, depozitării şi distribuţiei alimentelor de primă necesitate pentru populaţia afectată3. Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă în faza prespitalicească şi în cadrul unităţilor sanitare4. Prioritizarea acţiunilor de intervenţie, pe localităţi şi categorii de drumuri5. Planificarea şi pregătirea resurselor şi serviciilor6. Asigurarea funcţionării reţelelor de distribuţie a energiei electrice, a serviciilor de utilitate publică, precum şi a reţelelor de comunicaţii şi informatică7. Căutarea, descarcerarea şi salvarea persoanelor afectate sau sinistrate8. Menţinerea ordinii publice9. Asigurarea logisticii intervenţiilor10. Informarea, înştiinţarea şi avertizarea populaţiei11. Posibilitatea interzicerii circulaţiei pe drumurile publice din zonele afectate a transporturilor de substanţe periculoase12. Asigurarea capacităţii de localizare şi stingere a incendiilor13. Asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse14. Asigurarea cazării şi adăpostirii persoanelor afectate sau evacuate15. Asigurarea logistică a intervenţiei16. Reabilitarea zonei afectate17. Orice alte măsuri pentru restabilirea stării de normalitate-------