RECTIFICARE nr. 167 din 28 mai 2013referitoare la Legea nr. 167/2013
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 29 ianuarie 2014    La Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 3 iunie 2013, se face următoarea rectificare:- la art. I pct. 3, cu referire la textul propus pentru art. 3^2 alin. (1), în loc de: "prevăzute la art. 31" se va citi: "prevăzute la art. 3^1".___________