ORDIN nr. M.2 din 13 ianuarie 2014pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în Armata României
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 20 ianuarie 2014    În baza prevederilor art. 10 alin. (3) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar,având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 25 şi 27 din Legea nr. 195/2000,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind asistenţa religioasă în Armata României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2000*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a asistenţei religioase în armată.--------- Notă *) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaBucureşti, 13 ianuarie 2014.Nr. M.2.  +  AnexăREGULAMENT 13/01/2014