ORDIN nr. 181 din 30 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 15 ianuarie 2014    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, punctul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:"123. Direcţia audit public intern."2. La articolul 1, după punctul 127 se introduc şase noi puncte, punctele 128-133, cu următorul cuprins:"128. Direcţia suport tehnic129. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Maior Constantin Ene» al Judeţului Bacău130. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Bucovina» al Judeţului Suceava131. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «General de brigadă Mihail Rasty» Sibiu132. Gruparea de Jandarmi Mobilă «Regele Ferdinand I» Târgu Mureş133. Unitatea Specială 30 Jandarmi Protecţie Instituţională «Obiective Diplomatice» Bucureşti."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-133."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-133 fac parte integrantă din prezentul ordin."5. Anexele nr. 22 şi 123 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.6. După anexa nr. 127 se introduc şase noi anexe, anexele nr. 128-133, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 30 decembrie 2013.Nr. 181.  +  Anexa 1(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 490/2008)COMENDUIREA GARNIZOANEI BUCUREŞTIÎnsemnul heraldic al Comenduirii Garnizoanei Bucureşti se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite şi cu bordură roşie, în câmpul căruia, pe albastru, se află un grifon de aur, limbat, armat şi aprins roşu, cu aripile deschise şi cu zborul în sus, în gheara dreaptă superioară, îndreptată spre flancul drept, ţinând o balanţă de argint, cu talgerele în echilibru.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * MINISTERUL AFACERILOR INTERNE * COMENDUIREA GARNIZOANEI BUCUREŞTI.Semnificaţia elementelor însumate a) grifonul de aur - forţă, putere, dificultate de învins; b) limba, ochii şi unghiile roşii - forţa unităţii; c) balanţa - actul de justiţie, capacitatea de a judeca drept; d) bordura - protecţie, recompensă.Însemnul heraldic al Comenduirii Garnizoanei Bucureşti  +  Anexa 2(Anexa nr. 123 la Ordinul nr. 490/2008)DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERNÎnsemnul heraldic al Direcţiei audit public intern se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga, o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut scartelat: 1) pe roşu, un coif de argint, dotat cu apărătoare nazală şi aşezat din faţă; 2) pe albastru, un leu de aur, cu vârful cozii recurbat spre spate şi orientat în jos, limbat, aprins şi armat roşu; 3) pe albastru, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 4) pe roşu, o cunună de lauri de argint, formată din două ramuri ale căror părţi inferioare se încrucişează în săritoare.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN * M.A.I.Semnificaţia elementelor însumate a) coiful văzut din faţă - autoritate absolută; b) leul de aur - putere; geniu pătrunzător şi prevăzător; c) limba, ochii şi ghearele roşii - forţa unităţii; d) balanţa cu talgerele în echilibru - imparţialitate; e) cununa de lauri - spirit bătăios, nobil şi just; f) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.Însemnul heraldic al Direcţiei audit public intern  +  Anexa 3(Anexa nr. 128 la Ordinul nr. 490/2008)DIRECŢIA SUPORT TEHNICÎnsemnul heraldic al Direcţiei suport tehnic din cadrul Direcţiei generale logistice a Ministerului Afacerilor Interne se prezintă după cum urmează: scut scartelat, având în cartierul 1, pe albastru, o roată de maşină, naturală, cu opt spiţe; 2) pe roşu, un pistol de metal; 3) pe roşu, o roată dinţată de argint; 4) pe albastru, o cheie de aur poziţionată în bară.În partea inferioară, sub scut, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PROMPTITUDO QUALITAS EFFICIENTIA (PROMPTITUDINE, CALITATE, EFICIENŢĂ).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECŢIA SUPORT TEHNIC * M.A.I.Semnificaţia elementelor însumate a) roata de maşină - autovehiculele aflate în dotarea unităţilor Ministerului Afacerilor Interne; b) pistolul - armele aflate în dotarea unor structuri ale aceluiaşi minister; c) roata dinţată - element care face referire la echipamentele mecanice; d) cheia - reparaţiile şi întreţinerea maşinilor, echipamentelor, armamentului, clădirilor; e) deviza îmbogăţeşte mesajul compoziţiei heraldice şi evidenţiază devotamentul celor care lucrează în această unitate faţă de sarcinile ce le revin; f) literele M.A.I. - sigla Ministerului Afacerilor Interne.Însemnul heraldic al Direcţiei suport tehnic  +  Anexa 4(Anexa nr. 129 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ"MAIOR CONSTANTIN ENE" AL JUDEŢULUI BACĂUÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Maior Constantin Ene" al judeţului Bacău din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se prezintă după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga, o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut scartelat: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe albastru, un munte de argint; 3) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 4) pe portocaliu, un caduceu de argint, reprezentat printr-o baghetă verticală pe care sunt încolăciţi doi şerpi afrontaţi, astfel încât partea superioară a corpului lor să formeze un arc; deasupra capetelor reptilelor, de pe baghetă, pornesc, spre dreapta şi spre stânga, două aripi deschise.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "MAIOR CONSTANTIN ENE" AL JUDEŢULUI BACĂU.Semnificaţia elementelor însumate a) casca şi topoarele sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) caduceul de argint - reputaţia de virtuţi reale; bagheta - puterea; şerpii - prudenţa; aripile - capacitatea unităţii de a da primul ajutor unui accidentat, unui bolnav; f) muntele - element preluat din stema judeţului Bacău pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Maior Constantin Ene" al judeţului Bacău  +  Anexa 5(Anexa nr. 130 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ"BUCOVINA" AL JUDEŢULUI SUCEAVAÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al judeţului Suceava din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se prezintă după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga, o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt, o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe albastru, doi lei de aur, limbaţi roşu, afrontaţi, susţinând, cel din dextra cu laba dreaptă anterioară, cel din senestra cu laba stângă anterioară, de sub primul braţ orizontal superior, o cruce triplă de argint, cu braţul orizontal din mijloc mai lat şi pe al cărui braţ inferior se sprijină cu câte un picior posterior, iar cu celelalte labe anterioare susţin, deasupra crucii, o coroană deschisă, cu cinci fleuroane, de aur, încrustată cu pietre preţioase; 3) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "BUCOVINA" AL JUDEŢULUI SUCEAVA.Semnificaţia elementelor însumate a) casca şi topoarele sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) cei doi lei care susţin crucea şi coroana deschisă - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Suceava, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea; e) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă.Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al judeţului Suceava  +  Anexa 6(Anexa nr. 131 la Ordinul nr. 490/2008)INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN"GENERAL DE BRIGADĂ MIHAIL RASTY" SIBIUÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "General de brigadă Mihail Rasty" Sibiu din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei un scut tăiat, având, în cartierul din partea de sus, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din partea de jos, pe roşu, un trichet de aur.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * SIBIU.Semnificaţia elementelor însumate a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) trichetul - element preluat de la stema judeţului Sibiu pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean "General de brigadă Mihail Rasty" Sibiu  +  Anexa 7(Anexa nr. 132 la Ordinul nr. 490/2008)GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ"REGELE FERDINAND I" TÂRGU MUREŞÎnsemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Târgu Mureş din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei un scut albastru, cu o bandă de argint, încărcată cu patru stele roşii, având în cartierul stâng superior o coroană închisă de aur, cu tocă roşie, terminată cu glob crucifer, iar în cartierul drept inferior, o grenadă aprinsă de argint.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii, pe fond albastru: * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ * "REGELE FERDINAND I" TÂRGU-MUREŞ.Semnificaţia elementelor însumate a) banda - apărare, protecţie, ordine; b) stelele roşii - oamenii; numărul aştrilor indică cele patru judeţe, Alba, Bistriţa-Năsăud, Harghita şi Mureş, ce intră în zona de responsabilitate a unităţii; c) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară; d) coroana închisă este, în cazul de faţă, armă vorbitoare ce face referire la denumirea onorifică a unităţii "Regele Ferdinand I".Însemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Regele Ferdinand I" Târgu Mureş  +  Anexa 8(Anexa nr. 133 la Ordinul nr. 490/2008)UNITATEA SPECIALĂ 30 JANDARMI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ"OBIECTIVE DIPLOMATICE" BUCUREŞTIÎnsemnul heraldic al Unităţii Speciale 30 Jandarmi Protecţie Instituţională "Obiective Diplomatice" Bucureşti din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu un şevron de aur, încărcat cu cinci stele roşii, însoţit în şef de două grenade aprinse de argint şi în vârf de un sitar de acelaşi metal.În exergă, între două cercuri aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule aurii: * UNITATEA SPECIALĂ 30 JANDARMI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ "OBIECTIVE DIPLOMATICE" BUCUREŞTI.Semnificaţia elementelor însumate a) şevronul de aur - protecţie, conservare, constanţă, fermitate; b) stelele roşii - oamenii; c) grenadele aprinse - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară; d) sitar - străinii.Însemnul heraldic al Unităţii Speciale 30 Jandarmi Protecţie Instituţională "Obiective Diplomatice" Bucureşti___________