HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 18 decembrie 2013privind aprobarea şi derularea Programului "Complexuri sportive", prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul "Complexuri sportive", program de interes public şi social, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea Programului se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", precum şi din alte surse de finanţare legal constituite.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul tineretului şi sportului,Nicolae BănicioiuBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 1.133.  +  AnexăPROGRAM 18/12/2013